0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prywatne przedszkole - wiesz jak je założyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założenie przedszkola to coraz częstszy pomysł na biznes. Jest on bardzo dobry i może przynosić wiele korzyści społecznych i ekonomicznych. Aby założyć przedszkole, potrzeba odpowiedniego kapitału, dobrego lokalu oraz wykwalifikowanej kadry. Miejsc w państwowych placówkach wciąż brakuje, a rodzicom zależy, aby ich dzieci miały profesjonalną opiekę w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania. Z pomocą przychodzą im właśnie przedszkola prywatne czy kluby malucha. Dowiedz się, jak założyć prywatne przedszkole. Jak sfinansować jego założenie? Jak wysokość czesnego wpływa na rentowność przedszkola? Na te i inne pytania odpowiemy w artykule.

Przedszkole – definicja

Przedszkole to placówka dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza. Działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku i ustawą Prawo oświatowe. Jest to miejsce, które zajmuje się kształceniem i wychowywaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą pozostać w placówce do ukończenia 10. roku życia. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nakładany jest na każde dziecko, które ukończyło 6 lat. Takie przygotowanie może mieć miejsce w przedszkolu, szkole lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Osoby pracujące w przedszkolu poza obowiązkiem sprawowania nad dziećmi opieki muszą również realizować zadania wychowawcze i edukacyjne zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Jak założyć prywatne przedszkole?

Przedszkole może zostać założone zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez osoby prawne (fundacja, stowarzyszenie, spółka z o.o., spółka akcyjna). Prowadzenie placówki nazwanej „przedszkolem” niesie za sobą szereg obowiązków.

Co do zasady prowadzenie prywatnego przedszkola przez osoby fizyczne nie jest działalnością gospodarczą, dlatego nie ma obowiązku rejestrowania jej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Inaczej jest w przypadku osób prawnych – te już muszą zostać zarejestrowane w KRS. PKD, na którym powinno być zarejestrowane przedszkole, to 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne.

Zakładając prywatne przedszkole, właściciel ma obowiązek zgłosić tę działalność jednostce samorządu terytorialnego – gminie czy powiatowi. Jednostka ta wyda zaświadczenie, w którym poinformuje go, że przedszkole zostało wprowadzone do ewidencji i przekaże kopię tego zaświadczenia do kuratora oświaty oraz organowi podatkowemu.

Co musisz zrobić, aby dokonać rejestracji? Po pierwsze należy przedłożyć statut, w oparciu o który będzie działała placówka. Następnie trzeba przedłożyć projekt organizacji wychowania przedszkolnego. Bardzo istotnym elementem jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Właściciel prywatnego przedszkola nie musi mieć wykształcenia kierunkowego, tj. pedagogicznego, ale musi być w nim zatrudniony dyrektor przedszkola lub innej placówki oświatowej, który posiada kwalifikacje do zajmowanego stanowiska. Warunkiem bezwzględnie koniecznym jest, aby kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi miała kwalifikacje potwierdzone poprzez ukończone studia wyższe pedagogiczne o specjalności wczesnoszkolnej lub przedszkolnej.

Skąd wziąć na to pieniądze?

W zależności od tego, w jakiej formie będzie prowadzone prywatne przedszkole, możliwości jest kilka. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest posiadanie zgromadzonego kapitału. Tylko skąd go mieć? Jeśli jesteś osobą przedsiębiorczą, a taką zapewne jesteś, skoro zakładasz przedszkole, to pozyskiwanie kapitału prawdopodobnie zajęło chwilę czasu. Pieniądze właścicieli często pochodzą z ich wieloletnich oszczędności. Czasem pochodzą z ich inwestycji na rynku kapitałowym. Mogą to być inwestycje w nieruchomości, krótkoterminowe papiery wartościowe czy w ostatnim czasie popularne obligacje korporacyjne. Jednak zawsze początek jest taki sam – musisz posiadać minimalną kwotę kapitału, najczęściej zaoszczędzoną z własnych dochodów. Jeśli jednak ten kapitał nie jest wystarczający na wszystkie pozycje w biznesplanie, warto pomyśleć o dofinansowaniu zewnętrznym.

Na rynku jest coraz więcej programów unijnych czy oferowanych przez urzędy pracy, z których można skorzystać. Jeśli jesteś osobą bezrobotną, masz możliwość uzyskania dofinansowania z urzędu pracy w postaci środków przeznaczonych na pierwszą działalność gospodarczą. Warunkiem jej otrzymania jest status osoby bezrobotnej oraz odbycie szkolenia organizowanego przez urząd pracy, zakończonego napisaniem biznesplanu dla nowej działalności gospodarczej. Jest też możliwość uzyskania dofinansowania z programów unijnych opartych na kapitale ludzkim. Należy przygotować wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, złożyć w odpowiednim punkcie obsługi w ustalonym terminie naboru i wygrać konkurs.

Dofinansowanie na działalność związaną z przedszkolem można otrzymać w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Warto też zaznaczyć, że osoby, które chcą założyć przedszkole, mogą starać się o fundusze na otwarcie działalności gospodarczej, tym samym – o dofinansowanie w postaci wsparcia z działania 6.2 Programu Kapitał Ludzki. Pamiętajmy, że środki otrzymane z Unii Europejskiej są bardzo mocno nadzorowane i muszą zostać wydatkowane zgodnie z przedłożonym planem działania przedszkola. Warto rozeznać się, czy w gminie, w której planujecie otworzyć prywatne przedszkole, nie są aktualnie organizowane dofinansowania z samorządu. Środki te mogą być wykorzystane zarówno na założenie placówki, jak i na jej dalsze funkcjonowanie.

Inne źródła finansowania

Inną formą pozyskiwania środków są tzw. Anioły Biznesu. Są to inwestorzy prywatni, zazwyczaj posiadający doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, którzy inwestują własne pieniądze i doświadczenie w przedsięwzięcia, które mają potencjał gospodarczy. W każdym województwie w Polsce są tacy przedsiębiorcy, do których można się zgłosić ze swoim pomysłem.

Kolejnym pomysłem może być uzyskanie środków dla start-upów. Wiele instytucji w kraju zajmuje się dofinansowaniem młodych przedsiębiorców rozpoczynających przygodę w biznesie. Wszelakie „Inkubatory Przedsiębiorczości” zrzeszają w swoich kręgach przedsiębiorców, oferując im dofinansowania do ich pomysłów na biznes. Tu kwoty uzyskanego dofinansowania wahają się od 2- do 6-krotności średniego wynagrodzenia w Polsce, a okresy zwrotu pożyczonych środków wynoszą nawet do 7 lat. Jeśli przedszkole będzie prowadzone przez fundację, kwestia pozyskiwania środków wygląda jeszcze inaczej. Przede wszystkim fundacja działa w oparciu o statut, który zawiera informacje skąd i na jakie cele mogą być wykorzystywane środki. Często fundacje mają swoich darczyńców, który wpłatami na ich cele wspierają ich działalność.

Jednym z ostatnich rozwiązań jest uzyskanie kredytu bankowego. Tu jednak pojawia się często problem, ponieważ przedsiębiorca, który nie posiada jeszcze historii kredytowej i nie ma doświadczenia w prowadzeniu działalności, może mieć trudności w uzyskaniu finansowania. Jednak jest kilka instytucji na polskim rynku, które również dla „młodych” przedsiębiorców mają specjalnie przygotowaną ofertę kredytową. Wiąże się z nią posiadanie dodatkowych produktów bankowych, tj. rachunek bieżący, karta kredytowa czy linia debetowa. Zdarza się że banki oferują również bezpłatne prowadzenie księgowości czy choćby pomoc w założeniu działalności i jej obsłudze. Tak zwane „Pakiety na start” niosą za sobą sporo korzyści – choćby wysokość uzyskanego kredytu nawet do 30 tysięcy złotych, ale również określony poziom kosztów. Musimy zdawać sobie sprawę, że każdy z oferowanych produktów będzie nas kosztował, zwłaszcza kredyt. Dziś wysokość oprocentowania nie jest jedynym wyznacznikiem, jakim kieruje się przedsiębiorca, wybierając ofertę kredytową. Należy również wziąć pod uwagę marżę banku, prowizje, opłaty i inne dodatkowe koszty kredytu, czy kredyt będzie zabezpieczony, a w przypadku nowego kredytobiorcy – jakie bank zaproponuje zabezpieczenia osobowe czy rzeczowe. Wybór formy dofinansowania zależy od właściciela i jego możliwości ewentualnego zwrotu uzyskanego kapitału.

Każdy rodzaj działalności sprowadza się do maksymalizowania zysków w przedsiębiorstwie, a tym samym bycia rentownym.

Jak wysokość czesnego wpływa na rentowność przedszkola?

Czesne to jeden z przychodów przedszkola. Powinno być na takim poziomie, aby nie zniechęcało klientów, ale jednocześnie opłacało się nam. Jeśli prywatne przedszkole będzie miało możliwość korzystania z dofinansowania w postaci subwencji, to wysokość czesnego powinna pokrywać koszty zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu oraz zysk dla właściciela. W przypadku gdy przedszkole z czesnego musi pokryć wszystkie koszty działalności, w tym m.in. wynagrodzenia pracowników czy opłaty za lokal, czesne będzie dużo wyższe. Odnosząc się do sytuacji rynkowej, poziom tego zysku powinien kształtować się na poziomie kilkunastu procent. Wysokość czesnego uzależniona jest również od liczby dzieci w placówce, zajęć dodatkowych oraz lokalizacji przedszkola. W większych miastach musimy zapłacić od 450,00 do 650,00 zł miesięcznie, a w mniejszych wysokość czesnego sięga maksymalnie 450,00 zł miesięcznie.

Czesne, z racji tego, że często bywa jednym z głównych przychodów, wpływa w dużym stopniu na rentowność przedszkola. Należy pamiętać, że nie rentowność jest najważniejsza w przedsiębiorstwie. Ważniejszym elementem jest jego płynność, czyli zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Prowadząc prywatne przedszkole, należy zwracać uwagę na terminowe dokonywania płatności przez rodziców, optymalizowanie kosztów oraz reagowanie na zmiany zachodzące na rynku. Nie bójmy się go podnosić, jeśli widzimy, że nastąpił wzrost cen, a tym samym przekłada się to na koszty prowadzenia działalności. Nie obawiajmy się, że nasi klienci od nas odejdą, ponieważ to jakość opieki nad dziećmi, czyste i bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz zabawki i profesjonalna kadra są naszą wizytówką.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów