Poradnik Przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny JPK VDEK – jakie przyniesie zmiany?

Od 2020 roku całkowicie mają zostać wycofane deklaracje VAT 7 i VAT 7K, a zastąpi je nowy plik kontrolny JPK VAT. To ważne zmiany dla każdego czynnego podatnika VAT – dowiedz się więcej! Czym dla przedsiębiorców jest nowy wprowadzony jednolity plik kontrolny JPK VDEK? Odpowiedź w artykule!

Jednolity plik kontrolny JPK VDEK – jak będzie wyglądać rozliczenie z VAT od 2020 roku?

Odkąd wprowadzony został obowiązkowy plik JPK VAT dla wszystkich czynnych podatników VAT, trwają spekulacje nad zmianą przepisów w zakresie wysyłki tradycyjnej deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Od 1 kwietnia 2020 roku dla dużych przedsiębiorstw oraz od 01 lipca 2020 roku dla pozostałych przedsiębiorstw deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną zastąpione nową strukturą w postaci pliku JPK VAT, który najprawdopodobniej będzie nosił nazwę JPK VDEK. Plik kontrolny JPK VDEK od lipca 2020 roku będzie zatem podstawą rozliczenia podatkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Czy jednolity plik kontrolny JPK VDEK zastąpi również plik JPK VAT?

Dotychczasowy plik JPK VAT okazał się rozwiązaniem tymczasowym, ponieważ nowa struktura w postaci JPK VDEK zastąpi nie tylko tradycyjne deklaracje VAT, lecz także JPK VAT. Od 2020 roku czynni podatnicy VAT będą zatem zobowiązani do sporządzenia i wysyłki w formie elektronicznej jedynie JPK VDEK.

Jakie informacje będzie zawierał jednolity plik kontrolny JPK VDEK?

Jednolity plik kontrolny JPK VDEK będzie zatem połączeniem pliku JPK VAT i deklaracji VAT.

W aktualnie uzupełnianej i przekazywanej do US deklaracji VAT znajduje się szereg informacji związanych z rozliczeniem podatku należnego, naliczonego i powstałym zobowiązaniem podatkowym do zapłaty albo kwoty VAT do zwrotu lub przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. Z deklaracji VAT danego podatnika można dowiedzieć się również, jakie stawki VAT stosuje, czy dokonuje transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, transakcji wewnątrzwspólnotowych, sprzedaży i nabyć poza Unią Europejską, zakupu składników majątku zaliczanych do ewidencji środków trwałych, odliczenia z tytułu nabycia kasy rejestrującej itd.

Dodatkowe dokumenty, które mają aktualnie obowiązek składać podatnicy VAT po spełnieniu dodatkowych przesłanek, to informacje podsumowujące VAT-27 i VAT-UE oraz załączniki do deklaracji VAT: VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD.

Plik JPK VAT zawiera natomiast głównie informacje z rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, a zatem:

 • kwoty transakcji,
 • dane produktów i usług,
 • terminy wystawiania/otrzymywania dokumentów,
 • daty zakupów/sprzedaży,
 • przedmiot i cel transakcji,
 • stawki podatku VAT lub informację o zastosowaniu zwolnienia z VAT,
 • szczegółowe informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych i transakcji poza UE,
 • informacje o odwrotnym obciążeniu;
 • dane obowiązku podatkowego.

Nowy dokument jednolity plik kontrolny JPK VDEK ma składać się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej, będzie odzwierciedlał zarówno deklaracje VAT, jak i plik JPK VAT oraz zostanie rozszerzony o dodatkowe informacje mające za zadanie ułatwić pracę organom podatkowym w zakresie przeprowadzania postępowań kontrolnych.

Jednolity plik kontrolny JPK VDEK a rozliczenie kwartalne

Przedsiębiorcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będący czynnymi podatnikami VAT od 01 lipca 2020 roku będą musieli wysyłać część ewidencyjną pliku JPK VDEK co miesiąc. Termin na dostarczenie tej struktury pozostaje tożsamy z dotychczasowym terminem przekazania pliku JPK VAT, czyli do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie z podatku od towarów i usług, w terminie:

 • do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z miesięcy kwartału pierwszego i drugiego będą zobowiązani do przesłania informacji podsumowującej,
 • do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale, będą mieli obowiązek przesyłania całego pliku JPK VDEK (informacji podsumowującej i deklaracji).

Podatnicy rozliczający się miesięcznie z podatku VAT będą zobowiązani do comiesięcznej wysyłki pełnego pliku JPK VDEK składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Jaki jest cel wprowadzonych zmian?

Wprowadzenie pliku JPK VDEK oraz zastąpienie nim obowiązku wysyłki pliku JPK VAT i deklaracji VAT-7/VAT-7K ma za zadanie przede wszystkim ułatwić rozliczenie przedsiębiorcom. Aktualnie niezależnie od tego, czy podatnik stosuje rozliczenie miesięczne, czy kwartalne, musi co miesiąc sporządzać i dostarczać do US plik JPK VAT oraz dodatkowo wypełniać odpowiednią deklarację VAT (VAT-7 w przypadku rozliczenia miesięcznego lub VAT-7K w razie stosowania rozliczenia kwartalnego). Od tej pory dzięki wprowadzonym zmianom oszczędzi swój czas, nie będzie musiał bowiem sporządzać i weryfikować poprawności dwóch rodzajów dokumentów, co obecnie ma miejsce.

Drugim celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie pracy organów podatkowych, jednolity plik kontrolny JPK VDEK mający zastąpić dotychczasowe deklaracje VAT to kolejny krok w kierunku automatyzacji systemu dostarczania dokumentów rozliczeniowych.

W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać: „Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający w sobie deklarację oraz ewidencję VAT. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także wniosków występujących w standardowych deklaracjach.”.

Jednolity plik kontrolny JPK VDEK – czy systemy księgowe są gotowe na zmiany?

Zmiany w przepisach powodują konieczność dostosowania do zmian programów i aplikacji księgowych. Zdarza się, że dostawcy tych produktów nie nadążają za modyfikacjami w przepisach. W razie, gdy program czy aplikacja księgowa nie zostanie dostosowana do wprowadzonych zmian w zakresie JPK VDEK, zachęcamy do skorzystania z aplikacji wFirma.pl gwarantującej prawidłowe rozliczenia twojej firmy. Nad przystosowaniem tej aplikacji do aktualnie obowiązujących przepisów czuwa szereg specjalistów (księgowych i programistów), dzięki czemu wybierając ten produkt, masz pewność, że żadna zmiana w przepisach cię nie zaskoczy.