0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK_V7 a usługi transportowe, pocztowe i kurierskie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Plik JPK_V7M/JPK_V7K obowiązuje od 1 października 2020 roku. Wraz z wejściem w życie nowej struktury, którą przedsiębiorcy muszą sporządzać i wysyłać do organów podatkowych, pojawiło się wiele niejasności. Podatnicy, raportując sprzedaż i zakup, mają różnego rodzaju wątpliwości odnośnie do oznaczania transakcji w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Jedną z nich jest kwestia ewentualnego oznaczania kodem GTU_13 usług transportowych, pocztowych i kurierskich przy dostawie towarów wraz z transportem. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, czy faktury dokumentujące sprzedaż towarów wysyłanych do nabywcy pokrywającego koszty wysyłki należy oznaczać kodem GTU_13 w pliku JPK_V7M/JPK_V7K.

Kody GTU w pliku JPK_V7M/JPK_V7K

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek sporządzać i przekazywać do urzędu skarbowego nowy plik JPK_V7M (podatnicy stosujący miesięczne rozliczenie w VAT) lub JPK_V7K (podatnicy rozliczający się kwartalnie).

Struktura JPK_V7 stanowi połączenie deklaracji VAT-7/VAT-7K (część deklaracyjna pliku JPK_V7M/JPK_V7K) i pliku JPK_VAT (część ewidencyjna pliku JPK_V7M/JPK_V7K). Część ewidencyjna pliku została jednak rozbudowana o szereg nowych informacji sprawozdawczych, jakie należy przekazywać regularnie organom podatkowym. Elementy nowego pliku JPK_V7 wskazano w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Począwszy od deklaracji za październik 2020 roku, podatnicy mają m.in. obowiązek oznaczania wybranych transakcji odpowiednimi kodami GTU. Przedsiębiorcy mają do wyboru 13 różnych kodów GTU, jednak katalog transakcji, jakie te kody obejmują, jest znacznie szerszy. Z uwagi na to, że kody GTU dotyczą tylko niektórych rodzajów towarów i usług, a przepisy wielu kwestii nie definiują wprost, pojawia się wiele pytań i wątpliwości wśród przedsiębiorców, którzy zmuszeni są wnikliwie analizować nie tylko ustawę o VAT, lecz także komunikaty zamieszczane na stronie Ministerstwa Finansów czy interpretacje tych przepisów. Jednym z kodów przysparzających problemów interpretacyjnych podatnikom jest GTU_13 w odniesieniu do sprzedaży usług transportowych, kurierskich czy pocztowych.

Kod GTU 13 stosowany jest w przypadku świadczenia usług zaliczanych do PKWiU 49.4 oraz 52.1.

Kod GTU_13 a usługi transportowe, pocztowe i kurierskie

Częstą praktyką wśród przedsiębiorców dokonujących sprzedaży wysyłkowej różnego rodzaju towarów jest odsprzedaż wraz z towarami usług transportowych, kurierskich czy pocztowych. Koszt przesyłki pokrywa wówczas kupujący. Przedsiębiorca może na fakturze dokumentującej sprzedaż skalkulować koszt transportu, powiększając wartość sprzedawanego towaru i na fakturze wykazać otrzymaną wartość w jednej pozycji lub wpisać dodatkową pozycję na fakturze – koszt transportu, usługi kurierskie czy pocztowe.

Kody GTU-13 należy obowiązkowo umieścić na każdej fakturze sprzedaży dokumentującej transakcje odpowiadające poszczególnym kodom. Jeżeli dana sprzedaż obejmuje różne rodzaje towarów lub usług, może się zdarzyć, że fakturę trzeba oznaczyć kilkoma kodami GTU. Trzeba mieć na uwadze, że także w przypadku refakturowania usług, jeżeli dojdzie do refakturowania usług podlegających oznaczeniu danym kodem GTU, podmiot refakturujący usługi ma obowiązek zamieścić oznaczenie odpowiedniego kodu GTU w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Przy odsprzedaży usług transportowych, kurierskich czy pocztowych w ramach dostawy towarów wraz z transportem, biorąc pod uwagę obowiązek oznaczania refaktur odpowiednimi kodami GTU, pojawia się pytanie, czy taką fakturę należy oznaczać kodem GTU_13 świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Dokonując dostawy towarów, w której ramach usługą towarzyszącą jest koszt transportu pokrywany przez kupującego, przyjmuje się, że podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu, a jedynie dokonuje dostawy towarów. Usługa transportu tych towarów jest wówczas tylko dodatkowym kosztem dostawy. W związku z tym tego typu transakcja nie powinna zostać oznaczona kodem GTU_13 w pliku JPK_V7M/JPK_V7K. Analogicznie należy postąpić także wtedy, gdy na fakturze dokumentującej sprzedaż towarów wyszczególniono odrębną pozycję kosztów transportu. W takim przypadku również nie wykazujemy kodu GTU_13 w pliku JPK_V7 przy fakturze dokumentującej dostawę towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące oznaczeń w nowym pliku JPK_VAT – kod GTU_13 a dostawa towarów wraz z transportem:

Czy transakcję dostawy towarów wraz z transportem jako elementem cenotwórczym, gdy z warunków dostawy wynika, że dostawca musi dostarczyć towar w określone miejsce, należy oznaczyć GTU 13?

Nie. W przedstawionej sytuacji podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

Przykład 1.

Pan Jakub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą podręczników online. Towary są wysyłane do nabywców, a koszt transportu pokrywa kupujący. Pan Jakub każdą transakcję dokumentuje poprzez wystawienie faktury, na której wyszczególniona jest odrębna pozycja „koszt transportu”. Czy wystawiona przez niego faktura powinna zostać oznaczona kodem GTU_13 w pliku JPK_V7M/JPK_V7K?

Nie, pan Jakub nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy. Oznacza to, że w tej sytuacji nie należy stosować oznaczenia GTU_13 w pliku JPK_V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów