Poradnik Przedsiębiorcy

Odliczenie podatku VAT od biletów PKS, PKP, MPK, e-bilety

Z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. wynika, że za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób:

 • kolejami normalnotorowymi
 • taborem samochodowym
 • statkami pełnomorskimi
 • środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej
 • promami
 • samolotami i śmigłowcami.

Bilety te muszą zawierać następujące dane:

 • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy
 • numer i datę wystawienia biletu
 • odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km
 • kwotę należności wraz z podatkiem
 • kwotę podatku

Bilety PKS i PKP

Bilety PKS i PKP zawierają wszystkie wymagane dane. Jedynym problemem może być odległość, która powinna wynosić minimum 50 km.

W przypadku PKP często jesteśmy zmuszeni do zarezerwowania tzw. miejscówki. W licznych interpretacjach znajdujemy informację, że jest ona częścią biletu, co w konsekwencji oznacza, że również od niej można odliczyć podatek VAT.

Bilety MPK

W przypadku biletów jednorazowych oferowanych przez MPK nie ma możliwości odliczenia od nich podatku VAT z dwóch powodów:

 • nie zawierają podstawowych danych o przewoźniku
 • długość trasy nie wynosi minimum 50 km

W sytuacji gdy przedsiębiorca korzysta z okresowego imiennego biletu komunikacji miejskiej, którego nabycie zostało potwierdzone fakturą, będzie możliwe odliczenie VAT naliczonego. Wówczas to faktura a nie bilet jest dokumentem potwierdzającym zakup.

E-bilety

Podatnicy po spełnieniu określonych warunków mają możliwość wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w dowolnym formacie elektronicznym (PDF, RTF, doc). Przewoźnik, umożliwiając pobieranie e-biletów ze strony internetowej, powinien jednocześnie zadbać o to, aby nabywca e-biletu miał możliwość wyrażenia zgody na akceptację ich elektronicznego przesyłania. Należy zatem uznać, że również e-bilety (w tym PKP i PKS) mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

Fakt przesyłania e-biletów w formie elektronicznej nie powinien już od 2011 r. stanowić przeszkody w odliczeniu VAT.