0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

GTU 13 w usługach transportowych - kiedy stosować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawy o VAT mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych, w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz informację o ewidencji zastąpił przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Prowadzisz działalność związaną z usługami transportowymi? W artykule omówimy kiedy należy stosować oznaczenie GTU 13 w usługach transportowych.

Podstawa prawna nowego JPK

Elementy nowego JPK_VAT określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Powyższy akt prawny został zmieniony Rozporządzeniami Ministra Finansów zmieniającymi rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Na podstawie tych regulacji opracowano wzory struktury logicznej JPK_VAT w formie JPK_V7M i JPK_V7K. Obowiązują więc dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług w okresach miesięcznych,

 • JPK_V7K dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług kwartalnie.

Oznaczanie GTU

Nowy plik JPK_VAT wprowadził obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, natomiast w przypadku wybranych usług – od „11” do „13”.

Podkreślić należy, że wskazany obowiązek ciąży wyłącznie na sprzedawcach. Tym samym nabywcy towarów i usług nie są obowiązani wskazywać poniższych oznaczeń w przesyłanych plikach JPK_VAT.

Podatnicy poza fakturami sprzedaży w kraju muszą oznaczać GTU także: 

 • faktury zaliczkowe;

 • faktury korygujące;

 • faktury z oznaczeniem „FP”, czyli wystawiane do paragonów na rzecz podatników;

 • towary używane, co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów;

 • refakturowanie usług (w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi);

 • eksport lub dostawy wewnątrzwspólnotowe (transakcje z 0% VAT), np. paliw;

 • eksport usług, np. niematerialnych;

 • faktury dotyczące bonów jednego przeznaczenia (SPV). 

Oznaczeń GTU nie stosujemy do: 

 • nabyć, które u podatnika-nabywcy skutkują rozliczeniem podatku należnego i naliczonego (np. WNT czy import usług);

 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji, gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie);

 • korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, zgodnie z art. 89a ust.1 i 4 ustawy o VAT;

 • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

Oznaczenia GTU 13 w usługach transportowych

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ewidencja zawiera oznaczenia „GTU 13” dotyczące świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi firmę transportową i wykonuje usługi w kraju. Świadczy je głównie dla dużego przewoźnika jako podwykonawca. Czy do wystawionych faktur sprzedaży w ewidencji należy stosować GTU 13?

W tym przypadku podatnik wykonuje usługi transportowe mieszczące się w katalogu usług, które trzeba oznaczyć jako GTU 13. Świadczy bowiem usługi transportu, które następnie sprzedaje większemu przewoźnikowi. 

Oznaczenie GTU 13 w usługach transportowych - jakich rodzajów usług dotyczy?

Poniżej wymienimy, jakie konkretnie usługi transportowe musimy oznaczać w ewidencji jako GTU 13:

 • transport drogowy towarów;

 • transport drogowy produktów naftowych cysternami;

 • transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych;

 • transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt;

 • transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;

 • transport drogowy towarów samochodami typu chłodnia;

 • transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami;

 • transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach;

 • transport drogowy przesyłek pocztowych;

 • pozostały transport drogowy towarów;

 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;

 • usługi związane z przeprowadzkami świadczone na rzecz gospodarstw domowych;

 • pozostałe usługi związane z przeprowadzkami.

Przykład 2.

Firma zajmuje się przeprowadzkami na rzecz osób fizycznych. Wykonuje usługi tylko na rzecz osób fizycznych. W większości przypadków podatnik dokumentuje sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej. Zdarza się jednak, że wystawia fakturę do paragonu (na życzenie klienta). Czy również taką fakturę należy oznaczać symbolem GTU 13?

Tak, również w tym przypadku podatnik musi oznaczyć fakturę GTU 13. Powyższe oznaczenie dotyczy bowiem także faktur wystawionych do paragonów. 

Przykład 3.

Podatnik prowadzi wypożyczalnię busów. W ostatnim czasie postanowił rozszerzyć działalność o wynajem busów wraz z kierowcą. Czy w tym przypadku również musi oznaczać faktury sprzedaży GTU 13?

W tym przypadku wynajem busów nie podlega oznaczeniu GTU 13. Natomiast już wynajem busów wraz z kierowcą winno być oznaczone GTU 13.

Przykład 4.

Podatnik otworzył we wrześniu firmę, która działa na rzecz poczty – rozwozi przesyłki pocztowe. Czy w tym przypadku ma on obowiązek oznaczać faktury sprzedażowe GTU 13?

W przypadku usług pocztowych oraz kurierskich należy je kwalifikować w PKWiU 2015 w dziale 53 „Usługi pocztowe i kurierskie”. Usług tych nie kwalifikujemy więc jako transport drogowy, co oznacza, że nie ma potrzeby ich oznaczać GTU 13.

Nie oznaczamy GTU 13 transportu lotniczego, kolejowego, morskiego czy przewozu osób – bez względu na środek transportu.

Nie każdy rodzaj transportu wymaga specjalnego oznaczenia. Podatnik winien dokładnie sprawdzić, czy wykonywane usługi mieszczą się w katalogu usług transportowych wymienionym w rozporządzeniu.

Podsumowując, oznaczanie usług transportowych GTU 13 nie powinno wymagać od podatników dużej wiedzy. Typowe firmy transportowe muszą praktycznie w większości przypadków oznaczać faktury sprzedażowe GTU 13.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów