0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

GTU 13 - w jakich transakcjach należy stosować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

JPK_V7 zastąpił JPK VAT oraz deklarację VAT. Wraz z wejściem w życie nowej struktury wszedł obowiązek stosowania przy określonych transakcjach kodów GTU. Sprawdź, przy jakiej sprzedaży konieczne jest oznaczenie faktury kodem GTU 13.

GTU 13 – w jakich transakcjach należy stosować?

Ministerstwo Finansów wprowadziło 13 kodów towarów i usług, których uwzględnienie w strukturze JPK zależne jest od dokonanej transakcji. Czynny podatnik VAT ma obowiązek oznaczenia faktury kodem GTU 13 w JPK_V7 w przypadku świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej. Chodzi tu o:

 • Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami, tj.:
  • transport drogowy towarów;
  • transport drogowy towarów samochodami chłodniami;
  • transport drogowy produktów naftowych cysternami;
  • transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami;
  • transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach;
  • transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych;
  • transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt;
  • transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
  • transport drogowy przesyłek pocztowych;
  • pozostały transport drogowy towarów;
  • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;
  • usługi związane z przeprowadzkami;
  • usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych;
  • pozostałe usługi związane z przeprowadzkami.
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów, tj.:
  • magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych;
  • magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów;
  • magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż;
  • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.

Ministerstwo podkreśla w pytaniach i odpowiedziach dotyczących JPK z deklaracją (w sekcji „Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)”, pytanie 10), że w przypadku gdy wyżej wymieniona usługa jest tylko dodatkowym kosztem związanym z dostawą towarów (nie jest odrębną usługą transportu), nie należy stosować kodu GTU 13. Kodu tego również nie stosuje się w sytuacji gdy wykazany na fakturze transport towaru wykonywany jest przez inny podmiot np. firmę kurierską

GTU 13

Przykład 1.

Firma XYZ świadczy usługi związane z przeprowadzkami (transport z miejsca A do B). Czy faktury sprzedaży wystawione w związku z dokonaną sprzedażą muszą być oznaczone kodem GTU 13?

Tak, ze względu na to, że sprzedaż ta podlega pod kod GTU i jest usługą główną, faktury sprzedaży wystawione przez firmę XYZ znajdą się w JPK_V7 z kodem GTU 13.

Przykład 2.

Firma ABC zajmuje się sprzedażą wysyłkową towarów. Z warunków dostawy wynika, że obowiązek dostarczenia towarów w określone miejsce wskazane przez nabywcę leży po stronie sprzedawcy. Jednocześnie koszt przesyłki stanowi element cenotwórczy sprzedawanego towaru. Czy w takim przypadku faktura dokumentująca sprzedaż towaru (w którego wartość wliczone są koszty transportu) musi zostać oznaczona kodem GTU 13?

Nie, ze względu na to, że sprzedawca nie świadczy odrębnej usługi transportu towaru (dostawa jest tylko kosztem dodatkowym), fakturę tę należy wykazać w JPK_V7 bez kodu GTU 13.

Kod GTU 13 a dokumentowanie transakcji sprzedaży

Stosowanie kodów GTU w JPK_V7 jest obowiązkowe od 1 października 2020 roku. Oznacza to, że każda faktura, dla której obowiązek podatkowy w VAT powstał po 30 września, powinna znaleźć się w nowej strukturze JPK z kodem towarów i usług. Należy podkreślić, że 13 kodów GTU nie obejmuje wszystkich rodzajów sprzedaży, dlatego też nie każda transakcja będzie miała przypisany kod.

Kody GTU należy wykazywać w JPK_V7. Podatnik nie ma obowiązku umieszczania ich na fakturze sprzedaży (nie jest to element obowiązkowy faktury).

Przykład 3.

Pan Paweł, będący czynnym podatnikiem VAT, 24 września 2020 roku wynajął samochód ciężarowy z kierowcą. Płatność za usługę miała miejsce dopiero na podstawie faktury wystawionej 3 października 2020 roku. Czy faktura ta musi być oznaczona kodem GTU 13?

Nie, faktura ta znajdzie się w JPK VAT oraz deklaracji VAT za wrzesień bez kodu GTU.

Przykład 4.

Pan Franciszek 4 października 2020 roku wyświadczył usługę magazynowania ziaren zbóż na rzecz lokalnego rolnika. 10 października została wystawiona faktura dokumentująca wykonanie usługi i w tym samym dniu podatnik uzyskał zapłatę. Czy taki dokument należy wykazać wraz z kodem GTU 13?

Tak, ze względu na to, że obowiązek podatkowy w tym przypadku powstał 4 października, faktura ta musi znaleźć się w JPK VAT wraz z kodem GTU 13.

Oznaczenia GTU dotyczą faktur VAT, faktur VAT marża, faktur korygujących, faktur zaliczkowych i końcowych.
Należy zaznaczyć, że faktura końcowa:

 • dla której obowiązek podatkowy powstał 1 października lub później,
 • dokumentująca sprzedaż objętą kodem GTU,
 • wystawiona do faktury zaliczkowej wykazanej w JPK VAT oraz deklaracji VAT (czyli bez kodu GTU ze względu na powstanie obowiązku podatkowego do 30 września włącznie)

– musi zostać wykazana w JPK_V7 z kodem GTU.

Przykład 5.

Pan Jan 6 września 2020 roku otrzymał 50% zaliczki na poczet przyszłych usług i w ten sam dzień udokumentował ją fakturą zaliczkową. Wykonanie usługi magazynowania towarów miało miejsce 7 października. Faktura końcowa zostanie wystawiona 10 października. W jaki sposób powinny zostać wykazane faktury?

Faktura zaliczkowa znajdzie się w JPK VAT oraz deklaracji VAT za wrzesień bez kodu GTU. Natomiast faktura końcowa musi zostać wykazana w JPK_V7 7 października wraz z kodem GTU 13.

Jak kod GTU 13 wpływa na sprzedaż na kasie rejestrującej?

Obowiązek stosowania kodów GTU nie dotyczy zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie, nawet jeżeli paragony fiskalne dokumentują sprzedaż objętą kodem GTU. Przy wykazywaniu takiej sprzedaży należy zastosować oznaczenie RO.

Sposób wykazania raportu z kasy fiskalnej z JPK_V7 szczegółowo omawia artykuł: RO czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7.

Faktury korygujące a GTU 13

Wykazywanie faktur korygujących w nowej strukturze JPK może odbywać się w sposób szczególny, co przedstawia poniższa tabela:

Faktura pierwotna (korygowana)Faktura korygującaCzy korektę wykazać z kodem GTU?
Nie dotyczy sprzedaży objętej kodem GTUZmienia sprzedaż nieobjętą kodem GTU na sprzedaż objętą kodem GTUTAK
Nie dotyczy sprzedaży objętej kodem GTUKoryguje sprzedaż nieobjętą kodem GTUNIE
Dotyczy sprzedaży objętej kodem GTUZmienia sprzedaż objętą kodem GTU na sprzedaż nieobjętą kodem GTUNIE
Dotyczy sprzedaży objętej kodem GTUKoryguje sprzedaż objętą kodem GTUTAK
Dotyczy sprzedaży zarówno objętej, jak i nieobjętej kodem GTUKoryguje tylko sprzedaż objętą kodem GTUTAK
Dotyczy sprzedaży zarówno objętej, jak i nieobjętej kodem GTUKoryguje tylko sprzedaż nieobjętą kodem GTUNIE

Przykład 6.

Pan Jan świadczył usługę magazynowania zbóż dla rolnika, co udokumentował fakturą VAT. Po wystawieniu faktury przedsiębiorca postanowił udzielić rabatu klientowi, dlatego też wystawił fakturę korygującą. Czy korekta powinna znaleźć się w JPK_V7 z kodem GTU 13?

Tak, w tej sytuacji pan Jan ma obowiązek wykazania faktury korygującej w JPK_V7 wraz z kodem GTU 13.

Przykład 7.

Spółka ABC dostarczyła 10 sztuk towaru na rzecz firmy XYZ. Transport nie stanowił elementu cenotwórczego towaru, dlatego też został naliczony osobno (na fakturze transport i towary widniały jako odrębne pozycje). Transakcja ta została udokumentowana fakturą. Kolejnego dnia klient dokonał zwrotu 1 sztuki zakupionego wcześniej towaru, co spowodowało obowiązek wystawienia faktury korygującej na zwracany towar.

Ze względu na to, że korekta dotyczy towaru nieobjętego kodem GTU 13, korekta znajdzie się w JPK_V7 bez oznaczenia GTU 13.

Jak uwzględnić GTU 13 w wfirma.pl?

Aby w systemie wfirma.pl możliwe było oznaczanie faktur sprzedaży kodem GTU, w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU i wybrać odpowiednie kody, których dotyczyć będzie późniejsza sprzedaż.

gtu 13

Wówczas wybrane kody będą dostępne przy wystawianiu faktur oraz przy dodawaniu / modyfikowaniu produktów lub usług na magazynie (użytkownik ma możliwość przypisania kodu GTU do produktu i usługi).

Oznaczanie faktur kodem GTU

W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY, jeśli włączona jest opcja w ustawieniach). Wówczas w polu GTU:

 • użytkownik ma możliwość przypisania odpowiedniego kodu dla danej pozycji;
 • system automatycznie umieści kod GTU, jeżeli produkt lub usługa została wybrana z magazynu, a użytkownik odpowiednio oznaczył na magazynie dany produkt kodem GTU.

gtu 13

Wybrany kod nie znajdzie się na fakturze sprzedaży jako jej element, jednak będzie widoczny w szczegółach dokumentu (po kliknięciu na numer faktury).

GTU 13

Rozbudowany magazyn w systemie wfirma.pl to ułatwienia związane również z JPK_V7:

 • możliwość przypisania kodu GTU do produktu / usługi;
 • automatyczne uzupełnienie kodu GTU przy wystawianiu dokumentów sprzedaży,
 • brak konieczności samodzielnego uzupełniania kodu GTU przy każdej fakturze.

Faktury korygujące a kody GTU 

Przy wystawionej fakturze korygującej system automatycznie uzupełni wcześniej wybrany kod GTU (zdefiniowany przy wystawianiu faktury pierwotnej). Jeżeli kod ten ulega zmianie, wystarczy go zmodyfikować.
W celu wystawienia korekty należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć wcześniej wystawioną fakturę pierwotną i wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. Zmiana kodu GTU możliwa jest za pomocą rozwijanej listy w pozycji GTU.

gtu 13

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów