0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kogo dotyczy JPK? - zwięźle o zmianach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniam żadnych pracowników, prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów, a z podatku VAT rozliczam się kwartalnie. Ostatnio dużo mówi się o zmianach dotyczących JPK i budzi to we mnie wiele wątpliwości. Pojawia się zatem pytanie, kogo dotyczy JPK i jakie obowiązki będę musiała spełniać?

Krystyna, Łódź

 

Odpowiedź na pytanie kogo dotyczy JPK, jest dość złożona, ponieważ etap wdrażania w ten obowiązek na przestrzeni ostatniego roku uległ znacznej zmianie, a przyszłe okresy przewidują kolejne.

Kogo dotyczy JPK_VAT?

1 lipca 2016 roku wszedł w życie obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego - JPK_VAT. Wówczas był on przeznaczony wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw.

Od 1 stycznia 2017 roku ze zwolnienia z obowiązku składania JPK_VAT nie mogły skorzystać także małe i średnie przedsiębiorstwa. Wraz z początkiem roku 2017, także te podmioty zostały bowiem zobowiązane do przesyłania plików JPK_VAT w okresach miesięcznych. Natomiast od stycznia 2018 roku, to kogo dotyczy JPK ma ulec dodatkowej zmianie, ponieważ obowiązek ten będzie dotyczył kolejnej grupy podmiotów - mikroprzedsiębiorców.

Plik JPK_VAT w 2018 roku zobowiązani będą wysyłać wszyscy czynni podatnicy VAT, zaczynając od dużych firm i kończąc na mikroprzedsiębiorstwach. Struktura JPK_VAT ma być składana do urzędu skarbowego drogą elektroniczną, do 25. dnia każdego miesiąca, bez względu na to, czy podatnik rozlicza się kwartalnie, czy miesięcznie.

Aby w systemie wFirma.pl wysłać plik JPK_VAT do urzędu, wystarczy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK_VAT, wybrać okres i cel złożenia, a po wygenerowaniu pliku wywołać funkcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Kogo dotyczy jpk - podsumowanie zmian

Kogo dotyczą pozostałe struktury JPK?

Ministerstwo Finansów wyodrębnia także dodatkowe struktury, które mają obowiązywać od 1 lipca 2018 r. mikro-, małe i średnie firmy. Nie będą one jednak wysyłane co miesiąc, a dostarczane do urzędu wyłącznie na żądanie (w przypadku kontroli lub czynności sprawdzających). Wśród nich dla mikro- i małych firm ważne są:

  • JPK_FA - ma obowiązywać wszystkie podmioty, które wystawiają faktury VAT/faktury bez VAT sprzedaży, bez względu na to, czy firmy są czynnymi podatnikami VAT, czy zwolnionymi;

Kogo dotyczy jpk? - opis zmian

  • JPK_PKPIR - będzie przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą rozliczenia księgowe na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

Kogo dotyczy jpk a zmiany

  • JPK_EWP - ma on obowiązywać podatników prowadzących ewidencję przychodów - czyli rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kogo dotyczy jpk w nowym roku?

W związku z tym, w sytuacji gdy w ciągu dwóch ostatnich lat nie zatrudniała Pani pracowników i Pani obrót w tym okresie nie przekroczył 2 milionów euro, to posiada Pani status mikroprzedsiębiorcy. Oznacza to, że niezależnie od rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne od stycznia 2018 roku, będzie Pani zobowiązana do comiesięcznego składania pliku kontrolnego JPK_VAT. Pierwsze JPK_VAT należy więc złożyć do 26 lutego 2018 roku (25 bowiem przypada na niedzielę). Natomiast od lipca 2018 roku do generowania pełnego zestawienia JPK na wezwanie organu podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów