0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota wolna od podatku w działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kwota wolna od podatku to kwota, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W Polsce oblicza się ją na zasadach opublikowanych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Kwota wolna od podatku - komu przysługuje i ile wynosi?

Kwota wolna od podatku przysługuje wyłącznie podatnikom, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł.

Ważne!

Trzeba pamiętać, że nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej i dostarczenia jej do odpowiedniego urzędu skarbowego. Przy dochodach niższych od 3091 zł nie zapłaci on jednak podatku, a kwota zaliczek na podatek dochodowy, odprowadzonych w ciągu roku, zostanie mu w całości zwrócona.

Jak oblicza się podatek dochodowy?

Kwota wolna od podatku jest uwzględniana przy wyliczeniu podatku według skali podatkowej.  

Podstawa obliczania podatku w złotych


Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Zgodnie z art. 63 Ordynacji podatkowej podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.

Ważne!

Jeżeli końcówki kwot w podstawie opodatkowania wynoszą 50 gr lub mniej to podatek podlega zaokrągleniu w dół do pełnych złotych. Natomiast jeżeli przekraczają 51 gr, to zaokrągla się w górę.

 

Przykład 1.

Podatnik w 2016 roku uzyskał dochód w wysokości 3000 zł. Zatem ile będzie wynosił jego podatek dochodowy?

Podstawa opodatkowania 3000 zł x 18% = 540 zł

Uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek 540 zł - 556,02 zł = -16,02 zł

Zatem podatek dochodowy wyniesie 0 zł.

Przykład 2.

Podatnik w 2016 roku uzyskał dochód w wysokości 40 000 zł. Ile będzie wynosił podatek dochodowy?

Podstawa opodatkowania 40 000 x 18% = 7 200 zł

Uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek 7 200 zł - 556,02 zł = 6643,98 zł - zaokrąglamy w górę do pełnych złotych.

Kwota podatku po zaokrągleniu = 6644 zł

Działalność gospodarcza i praca na etat

Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcy oprócz prowadzenia własnej działalności gospodarczej pracują także na etacie. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji przysługuje tylko jedna kwota wolna od podatku. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etat warto wiedzieć, że w pierwszej kolejności kwotę wolną od podatku należy rozliczyć z działalności gospodarczej. Trzeba również zgłosić w zakładzie pracy, że rezygnuje się z prawa do odliczeń przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, która odprowadzana jest przez pracodawcę. To samo dzieje się w sytuacji, kiedy w trakcie zatrudnienia pracownik zakłada własną działalność gospodarczą.

Reasumując, kwota wolna od podatku to poziom dochodów, przy których podatnik nie jest zobowiązany do odprowadzania na rzecz państwa podatku dochodowego. Należy przy tym pamiętać, że nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów