0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mały podatnik VAT - 2012

Wielkość tekstu:

Mały podatnik VAT - definicja

Mały podatnik, zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, to podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro,

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Mały podatnik VAT - limit 2012

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2012 r. wynosi po zaokrągleniu 5 293 000 zł. W przypadku podatników prowadzących działalność maklerską limit w 2012 r. wynosi 199 000 zł. Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2011 z dnia 30 września 2011 r. (W tym roku 1 października przypadł w sobotę, zastosowanie znajduje wyżej wskazany kurs) kurs euro wynosił 4,4112 zł. W związku z tym wyliczenia kształtowały się następująco:

1 200 000 euro × 4,4112 zł = 5 293 440 zł

45 000 euro x 4,4112 zł = 198 504 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów