Poradnik Przedsiębiorcy

Mały podatnik VAT a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Chciałbym od następnego kwartału rozliczać się na zasadach przewidzianych dla małych podatników VAT. Czy powinienem ten fakt zgłosić na jakimś formularzu do urzędu skarbowego?

Robert, Gdańsk

 

Jeżeli posiada Pan prawo do bycia małym podatnikiem VAT, czyli uzyskał obrót poniżej 1.200.000 euro w 2013 r., konieczne będzie złożenie pisemnego zawiadomienia o wyborze sposobu rozliczeń metodą kasową oraz aktualizacja formularza VAT-R. Wypełniony druk VAT-R należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego.