0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w 2023 roku

Wielkość tekstu:

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Jej wysokość co roku podlega waloryzacji. W celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę, obowiązkowe jest ewidencjonowanie godzin pracy zleceniobiorcy. W konsekwencji wynagrodzenie za wykonane zlecenie będzie stanowił iloczyn przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej.

Cel minimalnej stawki godzinowej

Celem minimalnej stawki godzinowej dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych. Dodatkowo ma ona stanowić ochronę minimalnego poziomu wynagrodzenia również dla pracowników zatrudnionych na podstawie takich umów.

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w 2023 roku

Okres

Stawka

Podstawa prawna

od 01.01.2023 do 30.06.2023

22,80 zł za godzinę brutto

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

od 01.07.2023 do 31.12.2023

23,50 zł za godzinę brutto

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów