0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Młodzi zarobią więcej! Podwyżki już od września!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zwiększenie wynagrodzeń dla młodocianych pracowników, ma na celu zachęcenie ich do wyboru zawodów szkolnictwa branżowego. W związku z deficytem osób w określonych zawodach, płace dla młodocianych wzrosły znacznie od września 2023 roku. Zobacz, o ile młodzi zarobią więcej.

Zarobki młodocianego pracownika

Uczniowie szkół zawodowych, którzy odbywają praktyki, zdobywają praktyczne umiejętności w zawodzie, w którym się uczą. Za pracę w tym czasie otrzymują wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Dotychczas wspomniany wyżej stosunek procentowy wynagrodzenia wynosił:

 • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%;
 • w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%;
 • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%;
 • w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 4% wynagrodzenia.

O ile młodzi zarobią więcej od września 2023 r.?

1 września 2023 roku nastąpiła zmiana przepisów w sprawie wynagradzania pracowników młodocianych. Wynagrodzenie młodocianych od września 2023 roku w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale (tj. 7005,76 zł) przedstawia się następująco:

 • nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki;
 • nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki;
 • nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki;
 • nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Tym samym pracownik młodociany od września 2023 roku zarobi:

 • w pierwszym roku nauki – 560,46 zł;
 • w drugim roku nauki – 630,52 zł;
 • w trzecim roku nauki – 700,58 zł;
 • w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 490,40 zł.

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników to korzystna zmiana zarówno dla nich samych, jak i dla rynku pracy. Młodzi zarobią więcej pieniędzy, co pozwoli im na większą samodzielność finansową. Podwyżki wynagrodzeń mają również zachęcić więcej młodych ludzi do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ na rynku pracy w Polsce brakuje osób z kwalifikacjami zawodowymi. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów