0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2015 roku rząd przyjął zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców, które były postulowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przyjęte poprawki są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2012 roku. Sprawdź, czego dotyczyły zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców.

Czego dotyczą zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców

Zmiany dotyczą sposobu wyliczania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla przedsiębiorców, tak aby były podobne do tych, które obejmują pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. W znowelizowanej ustawie znajduje się również zapis odnośnie wprowadzenia rozwiązań zmniejszających nadużycia podczas wypłacania zasiłków chorobowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców

Zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców, mają zastosowanie w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą i są niezdolne do pracy. Omawiana niezdolność do pracy przedsiębiorcy rozpoczęła się przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaś sam okres tego ubezpieczenia rozpoczął się maksymalnie do 30 dni od zakończenia ubezpieczenia z innego tytułu (przykładowo posiadanego wcześniej etatu). Według nowych przepisów podstawę wymiaru zasiłku stanowi pełna zadeklarowana kwota, która nie ma żadnego odniesienia do faktycznie przepracowanych w danym miesiącu dni. Wcześniej jako podstawę traktowało się wartość deklarowanej kwoty zmniejszoną proporcjonalnie do rzeczywiście przepracowanych dni w miesiącu. W rezultacie tych zasad dochodziło do sytuacji, w której zasiłek otrzymywany przez przedsiębiorcę, obliczany był według mniej korzystnych zasad niż w przypadku pracownika.

Nowelizacja objęła także zmianę zasad ustalania wymiaru zasiłku dla przedsiębiorców oraz osób, które z nimi współpracują. Przyjęte przez rząd zmiany obejmują przypadek, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż dwanaście miesięcy i przez cały ten okres regularnie opłacał składki od podstawy wyższej od minimalnej.

Sposób naliczania zasiłku dla przedsiębiorcy po zmianach

Według aktualnie obowiązujących przepisów, naliczanie zasiłku dla przedsiębiorców jest uzależnione od okresu przez jaki przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe oraz jej kwoty. W celu uzyskania zasiłku na maksymalnym poziomie, trzeba opłacać składki ZUS przez co najmniej rok, również od maksymalnej podstawy wymiaru składek. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi kwota zadeklarowana, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

a) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku oraz

b) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Cel przeprowadzonych zmian w ustawie zasiłkowej

Wprowadzenie takich zmian, wnioskodawcom przyświecał główny cel: ukrócenie ilości nadużyć. Nadużycia były bezpośrednio związane z sytuacją, w której krótki okres ubezpieczenia oraz wysoka podstawa wymiaru składki umożliwiały, poprzez lukę w przepisach, wysokie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Zmiany w zasiłkach chorobowych przedsiębiorców mają uleczyć tą sytuację.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów