Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Mały ZUS - kiedy kończy się okres preferencyjnego ZUSu?

Sporą zachętą dla osób zamierzających prowadzić własne przedsiębiorstwo jest możliwość opłacania tzw. małego ZUS-u przez pierwsze dwa lata. Preferencja polega na opłacaniu znacznie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, dzięki czemu więcej pieniędzy zostaje w kieszeni początkującego podatnika. Większa suma pieniędzy to więcej możliwości na rozwój firmy. Jakie składki należy opłacać, gdy skończy się mały ZUS? Więcej na ten temat poniżej.

Mały ZUS - z czym to się je?

Jednym z obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, przedsiębiorca nie ma prawa do rezygnacji z ubezpieczeń, nawet jeżeli nie uzyskuje dochodu lub nie korzysta z publicznej opieki zdrowotnej. Początkujący przedsiębiorcy mają łatwiej, gdyż należność ta jest o kilkaset złotych niższa w stosunku do standardowych ubezpieczeń. Na czym polega różnica?

Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane do ZUS-u zależą od zgłoszonej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru. Płatnik odprowadza na konto ZUS-u odpowiedni procent zdeklarowanej podstawy wymiaru, przy czym przepisy określają wyłącznie jej minimalną wysokość.

 

Mały ZUS

Standardowy ZUS

  • najniższa możliwa podstawa wymiaru wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia (w roku 2017 - 2000 zł), czyli 600,00 zł;

  • wartość składki społecznej z dobrowolnym chorobowym - 190,62 zł;

  • wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne - 297,28 zł.

  • najniższa możliwa podstawa wymiaru wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia (w roku 2017 - 4263 zł), czyli 2557,80 zł;

  • wartość składki społecznej z dobrowolnym chorobowym - 812,61 zł,

  • wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne - 297,28 zł,

  • Fundusz Pracy - 62,67 zł.

Suma  487,90 zł

Suma 1172,56 zł

W związku z powyższym należy stwierdzić, że mały ZUS, jaki zobowiązani są opłacać przedsiębiorcy na początku prowadzonej działalności gospodarczej, jest o wiele niższy niż standardowy. Jednak okres ten nie trwa wiecznie, a po dwóch latach preferencja przestaje obowiązywać.

Mały ZUS - okres preferencji

Co do zasady okres preferencji dla nowych przedsiębiorców obowiązuje pełne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne, aby dokładnie określić koniec tego okresu i  zapłacić na czas składki w standardowej wysokości.

Problem nie występuje, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność z pierwszym dniem miesiąca. Wówczas okres 24 miesięcy trwania preferencji liczony jest od miesiąca rozpoczęcia działalności włącznie.

Przykład 1.

Pan Mariusz założył działalność gospodarczą 1 listopada 2015 roku. Przysługuje mu prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy. W takim przypadku pierwsze składki w wysokości standardowej pan Mariusz będzie musiał opłacić dopiero za listopad 2017 roku - płatne do 10 grudnia, jeżeli nie opłaca składek za innych ubezpieczonych.

W sytuacji, gdy pierwszy miesiąc prowadzenia działalności jest niepełny (np. od 14 listopada), wówczas za niego również przysługują składki w wysokości preferencyjnej. Przedsiębiorca opłaca wtedy częściowe składki społeczne proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym miesiącu oraz składkę zdrowotną w pełnej wysokości. Jednak w tym przypadku okres 24 miesięcy liczony jest od miesiąca następującego po rozpoczęciu działalności.