Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie chorego przedsiębiorcy opłacającego pełne składki ZUS

Prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać podstawowe składki ZUS. Dodatkowo mogą zdecydować się na opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W jaki sposób postępować gdy przedsiębiorca opłacający pełne składki wraz ze składką na ubezpieczenie chorobowe w danym miesiącu zachoruje? Czy korygować ZUS i co z odliczonymi już składkami? Sprawdź jak wygląda rozliczenie chorego przedsiębiorcy!

Zanim ZUS wyda decyzję bądź wypłaci zasiłek...

Do czasu kiedy przedsiębiorca nie otrzyma z ZUS decyzji o tym, że ma prawo do zasiłku chorobowego, bądź do czasu gdy zostanie on mu wypłacony, rozliczenie chorego przedsiębiorcy z ZUS powinno wyglądać tak samo jak zwykle. Nie ma tu znaczenia, że prowadzący działalność przebywa na chorobowym. ZUS-DRA powinno być opłacane jest jak co miesiąc.

Wydanie decyzji i wypłata wynagrodzenia

Dopiero w momencie, w którym ZUS potwierdzi zasadność chorobowego przedsiębiorca dokonuje korekty rozliczenia za miesiąc, w którym przebywał na chorobowym. Natomiast należy mieć na uwadze, że za okres bieżący (czyli miesiąc w którym wydano decyzję i wypłacono zasiłek) deklaracja ZUS DRA składana jest zgodnie z zasadami ogólnymi. Wypłata zasiłku będzie bowiem uwzględniona w korekcie deklaracji.

Rozliczenie chorego przedsiębiorcy: jak skorygować ZUS-DRA?

Przedsiębiorca, który ma prawo do wypłaty zasiłku pomniejsza minimalną podstawę wymiaru składek o przypadającą na te dni, w których z powodu choroby nie prowadził swojej działalności. Należy zwrócić uwagę, że składka zdrowotna zawsze pozostaje nie zmieniona. Zmieni się zatem ta część składek ZUS jaka podlega odliczeniu od dochodu. Korektę deklaracji należy dostarczyć do ZUS.

Przykład 1

W lipcu 2020 roku przedsiębiorca przebywał 5 dnia na zwolnieniu lekarskim. Standardowo opłaca on tzw. "duży ZUS" w minimalnej wysokości, co oznacza że jego podstawa składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 3136,20 zł. Ile wyniesie podstawa składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy w miesiącu choroby??

3 136,20 zł / 31 (dni lipca) = 101,17 zł

101,17 zł x 5 (dni choroby) = 505,85 zł

3 136,20 zł - 505,85 zł = 2 630,35 zł

Podstawa składek chorobowych przedsiębiorcy w lipcu wyniesie 2 630,35 zł.

Czy korekta ZUS-DRA oznacza korektę opłaconych już zaliczek czy kosztów?

Nie. Odliczeniu od dochodu (czy to bezpośrednio przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy czy też ujęciu składek w kosztach) podlegają składki społeczne, jakie w rzeczywistości zostały opłacone. A więc jeżeli za okres, w którym przedsiębiorca nie wykonywał obowiązków firmowych, z powodu choroby składki zostały opłacone w pełnej wysokości nie ma potrzeby korygowania za ten okres dochodu. Korekta deklaracji ZUS DRA uwzględniająca wypłacone chorobowe spowoduje jedynie powstanie nadpłaty w ZUS. 

Konsumowanie nadpłaty

Powstała w ZUS nadpłata z powodu korekty deklaracji jaką spowodowało uznanie chorobowego może zostać uwzględniona w rozliczeniach bieżących. Na deklaracji ZUS DRA uwzględnia się pełne składki jakie za dany okres są naliczane, a jedynie rzeczywista wpłata pieniędzy będzie uwzględniała uznanie nadpłaty. Oznacza to, że deklaracja za okres bieżący jest składana w pełnym wymiarze składek, ale rzeczywista zapłata będzie niższa niż ta wynikająca z deklaracji ZUS DRA. W związku z tym, także odliczone składki od dochodu za bieżący miesiąc będą niższe. Bowiem odliczeniu podlegają jedynie faktycznie opłacone składki, a te ze względu na uwzględnienie nadpłaty będą za bieżący miesiąc niższe niż wykazane za ZUS DRA.