0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie chorego przedsiębiorcy opłacającego pełne składki ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać podstawowe składki ZUS. Dodatkowo mogą zdecydować się na opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W jaki sposób postępować gdy przedsiębiorca opłacający pełne składki wraz ze składką na ubezpieczenie chorobowe w danym miesiącu zachoruje? Czy korygować ZUS i co z odliczonymi już składkami? Sprawdź jak wygląda rozliczenie chorego przedsiębiorcy

Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca nie musi otrzymać od lekarza wydruku e-ZLA, a jeśli go otrzyma nie musi składać w ZUS. Wystawione zwolnienie lekarskie w postaci e-ZLA jest przekazywane przez lekarza bezpośrednio do ZUS.  W momencie wystawienia przez lekarza zaświadczenia e-ZLA przedsiębiorca, aby uzyskać zasiłek chorobowy musi złożyć wniosek o zasiłek na druku Z-3b. Wniosek Z-3b można złożyć online na PUE ZUS lub w formie papierowej.

Zanim ZUS wyda decyzję bądź wypłaci zasiłek...

Co do zasady, do czasu kiedy ubezpieczony nie otrzyma z ZUS decyzji o tym, że ma prawo do zasiłku chorobowego, bądź do czasu gdy zostanie on mu wypłacony, rozliczenie chorego przedsiębiorcy z ZUS powinno wyglądać tak samo jak zwykle. Jak wynika z praktyki, takie rozwiązanie jest dla przedsiębiorcy bezpieczniejsze, bowiem obniżenie składek przed wydaniem decyzji o wypłacie świadczenia może zostać potraktowane jako niedopłata składek. Wtedy dopiero po uiszczeniu składek w pełnej wysokości ZUS wypłaci świadczenie ubezpieczonemu.

Wydanie decyzji i wypłata wynagrodzenia

Dopiero w momencie, w którym ZUS potwierdzi zasadność chorobowego i wypłaci zasiłek z tego tytułu przedsiębiorca dokonuje korekty rozliczenia za miesiąc, w którym przebywał na zwolnieniu lekarskim. Natomiast należy mieć na uwadze, że za okres bieżący (czyli miesiąc w którym wydano decyzję i wypłacono zasiłek) deklaracja ZUS DRA składana jest zgodnie z zasadami ogólnymi. Wypłata zasiłku będzie bowiem uwzględniona w korekcie deklaracji.

Rozliczenie chorego przedsiębiorcy: jak skorygować ZUS DRA?

Przedsiębiorca, który ma prawo do wypłaty zasiłku pomniejsza minimalną podstawę wymiaru składek o przypadającą na te dni, w których z powodu choroby nie prowadził swojej działalności. Należy zwrócić uwagę, że składka zdrowotna zawsze pozostaje nie zmieniona. Zmieni się zatem ta część składek ZUS jaka podlega odliczeniu od dochodu. Korektę deklaracji należy dostarczyć do ZUS.

Przykład 1.

W marcu 2023 roku przedsiębiorca przebywał 5 dnia na zwolnieniu lekarskim. Standardowo opłaca on tzw. "duży ZUS" w minimalnej wysokości, co oznacza że jego podstawa składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 4 161,00 zł. Ile wyniesie podstawa składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy w miesiącu choroby?

4 161,00 zł / 31 (dni kalendarzowych w marcu) = 134,23 zł

134,23 zł x 5 (dni choroby) = 671,15 zł

4 161,00 zł - 671,15  zł = 3 489,85 zł

Podstawa składek chorobowych przedsiębiorcy w marcu wyniesie 3 489,85 zł.

Czy korekta ZUS DRA oznacza korektę opłaconych już zaliczek czy kosztów?

Nie. Odliczeniu od dochodu (czy to bezpośrednio przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy czy też ujęciu składek w kosztach) podlegają składki społeczne, jakie w rzeczywistości zostały opłacone. A więc jeżeli za okres, w którym przedsiębiorca nie wykonywał obowiązków firmowych, z powodu choroby składki zostały opłacone w pełnej wysokości nie ma potrzeby korygowania za ten okres dochodu. Korekta deklaracji ZUS DRA uwzględniająca wypłacone chorobowe spowoduje jedynie powstanie nadpłaty w ZUS.

Od 2022 roku dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, nie ustanie już z powodu nieterminowego opłacenia składek. Przedsiębiorcy zatem mogą otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie, bez konieczności składania do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

Konsumowanie nadpłaty

Powstała w ZUS nadpłata z powodu korekty deklaracji jaką spowodowało uznanie chorobowego może zostać uwzględniona w rozliczeniach bieżących. Na deklaracji ZUS DRA uwzględnia się pełne składki jakie za dany okres są naliczane, a jedynie rzeczywista wpłata pieniędzy będzie uwzględniała uznanie nadpłaty. Oznacza to, że deklaracja za okres bieżący jest składana w pełnym wymiarze składek, ale rzeczywista zapłata będzie niższa niż ta wynikająca z deklaracji ZUS DRA. W związku z tym, także odliczone składki od dochodu za bieżący miesiąc będą niższe. Bowiem odliczeniu podlegają jedynie faktycznie opłacone składki, a te ze względu na uwzględnienie nadpłaty będą za bieżący miesiąc niższe niż wykazane za ZUS DRA.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów