0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy można zaliczyć odsetki od kredytu do kosztów podatkowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często poszukują zewnętrznych źródeł finansowania swoich inwestycji. Niejednokrotne decydują się wówczas na kredyt bankowy. Czy odsetki od kredytu bankowego mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej? Odpowiedź w artykule!

Koszty uzyskania przychodu

Kosztami uzyskania przychodu nazywamy - za art. 22 ustawy o PIT - koszty poniesione na osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ww ustawy. Art. 23 ust. 1 pkt. 8 lit. a) wyszczególnia natomiast, że do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków poniesionych na zaciągnięte kredyty, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów.

Czy odsetki od kredytu stanowią koszt podatkowy?

Zgodnie z powyższym sama kwota kredytu, zarówno w momencie jej otrzymania, jak i zwrotu, nie wpływa na powstanie przychodów lub kosztów podatkowych. Koszt stanowią natomiast opłaty, związane z kredytem - w tym odsetki. Jednakże, aby przedsiębiorca mógł zaksięgować kwotę odsetek w kosztach, muszą zostać spełnione pewne warunki:

  • środki z kredytu muszą zostać wykorzystane dla celów działalności gospodarczej;
  • całe zobowiązanie musi być właściwie udokumentowane;
  • odsetki muszą być zapłacone.

Przedsiębiorcy, finansujący inwestycje pieniędzmi pochodzącymi z kredytu, mają możliwość uzyskania kredytów specjalnych - wtedy ich związek z celami firmowymi wynika zarówno z nazwy umowy kredytowej, jak i z bardziej dogodnych warunków spłaty lub niższych kosztów obsługi. Jeśli jednak - z różnych powodów - nie uda się zawrzeć takiej umowy, zaciągane są kredyty konsumpcyjne, z których następnie finansowane są potrzeby firmowe. Odsetki mogą być kosztem firmowym w obu przypadkach - nie jest to bowiem uzależnione od nazwy umowy kredytowej albo rodzaju kredytu, ale od tego, na co rzeczywiście zostały wykorzystane pozyskane środki pieniężne. Tym, na co musi zwrócić szczególną uwagę przedsiębiorca korzystający z kredytu konsumpcyjnego w celach swojej działalności, jest zadbanie o dokumentację - musi ona bezsprzecznie udowadniać, że wydatki poniesione były na cele firmowe.

Zgodne z powyższym jest stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, z dnia 10 sierpnia 2018  (nr 0115-KDIT3.4011.281.2018.1.PSZ), w której czytamy: Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

  • pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
  • pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału."

Art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT reguluje również kwestię, w którym momencie odsetki mogą zostać zaliczone do kosztów. Zgodnie z nim, odsetki naliczone, ale niezapłacone lub umorzone nie mogą zostać zaksięgowane jako koszt. Dlatego też należy pamiętać, że zaksięgować taki wydatek można dopiero w dacie jego poniesienia - dokumentem księgowym nie jest tutaj bowiem harmonogram spłat kredytu, ale potwierdzenie zapłaty.

Odsetki od kredytu inwestycyjnego a koszty podatkowe

Bezpośrednio w koszty firmowe można zaliczyć odsetki od kredytu, z którego finansowane są wydatki na działalność bieżącą. Jeśli jednak środki z kredytu wykorzystywane są na nabycie bądź też wytworzenie środka trwałego - wtedy sprawa wygląda nieco inaczej, za sprawą art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy o PIT - do kosztów prowadzenia działalności nie zalicza się odsetek, zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Odsetki opłacone przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji firmy będą zatem powiększały wartość początkową tego środka, a w kosztach zostaną ujęte dopiero podczas dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza powyższe stanowisko w Interpretacji indywidualnej z 10 sierpnia 2018 r. (nr 0115-KDIT3.4011.281.2018.1.PSZ): “Odnosząc się do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu, biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy, stwierdzić należy, że odsetki naliczone do czasu przekazania do używania gruntu przeznaczonego na cele prowadzonej działalności gospodarczej - nie mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Odsetki takie zwiększają wartość początkową środka trwałego. Natomiast odsetki od kredytu naliczone i zapłacone po dniu przekazania środka trwałego – gruntu – do używania, będą mogły być zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty."

Co istotne, nie ma tu możliwości prób manewru poprzez zapłacenie odsetek po terminie płatności i po wprowadzeniu środka trwałego do firmy, ponieważ w tym wypadku istotna jest nie data uiszczenia, ale data naliczenia odsetek, zawarta w umowie kredytowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów