Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Niekorzystna interpretacja przepisów podatkowych? Możesz ją zaskarżyć!

Interpretacje podatkowe wydawane są na wniosek podatników. Zgodnie ze statystykami Ministerstwa Finansów, z roku na rok wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przybywa. Przybywa także ilość skarg na niekorzystne interpretacje, wielu podatników nie zgadza się z opiniami fiskusa. Przeczytaj i dowiedz się, w jaki sposób możesz zaskarżyć niekorzystną interpretację podatkową.

Konsekwencje błędnej interpretacji podatkowej

Jeżeli podatnik jest przekonany, że otrzymana interpretacja podatkowa jest błędna, może wystąpić o wydanie nowej. We wniosku powinien odnieść się do pierwszej interpretacji i przedstawić swoje stanowisko oraz uzasadnić, dlaczego nie zgadza się z otrzymaną opinią.

 

Ważne!

Interpretacje indywidualne wydawane są dla konkretnych przypadków. Nawet gdy podatnik uważa, że jego przypadek jest podobny, interpretacja fiskusa może być inna.

 

Indywidualne interpretacje podatkowe w imieniu Ministra Finansów wydają dyrektorzy pięciu Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. W przypadku otrzymania błędnej interpretacji indywidualnej podatnik nie traci ochrony prawnej.

Zobowiązania podatnika wobec interpretacji indywidualnej

Indywidualna interpretacja podatkowa nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron. W praktyce oznacza to, że pojedyncza interpretacja indywidualna nie może być traktowana jak wykładnia obowiązującego prawa. Podatnik nie musi stosować się do jej postanowień.

Niekorzystna interpretacja przepisów podatkowych - jak ją zaskarżyć 

Niekorzystna interpretacja przepisów podatkowych jest zaskarżana poprzez zgłoszenie jej do US, j a jeśli to nie pomoże podatnik ma prawo walczyć dalej, w sądzie administracyjnym. Złożenie zażalenia do fiskusa można złożyć w terminie 14 dni od wydania interpretacji. Skarga powinna mieć formę pisemną. Urząd Skarbowy ma 14 dni od doręczenia zażalenia na ustosunkowanie się do skargi. Może on podtrzymać swoja opinię albo ją zweryfikować.

Jeżeli urząd skarbowy podtrzyma niekorzystną dla podatnika interpretację, może on skierować swoje zażalenie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednak najpierw musi odwołać się od wcześniejszej decyzji urzędu skarbowego. Ma na to 30 dni. Zaskarżony organ podatkowy w terminie również do 30 dni zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na otrzymaną skargę.

 

Ważne!

Wpis do skargi składanej do wojewódzkich sądów administracyjnych jest odpłatny - ok. 200zł.

 

Sądy po stronie podatników

Statystyki pokazują, że osoby, które zdecydowały się na zaskarżenie nieprzychylnej dla nich indywidualnej interpretacji podatkowej, często spotykają się ze zrozumieniem sądów, które uchylają opinie fiskusa. W 2012 roku podatnicy wygrali aż 57% spraw, a tylko w pierwszym półroczu 2013 roku 54%.

W odpowiedzi na zwiększającą się liczbę skarg niezadowolonych podatników resort finansów planuje zmiany dotyczące wydawania interpretacji ogólnych, tym samym zmniejszając ilość wydawanych interpretacji indywidualnych. Zmiany te mają zostać wprowadzone w nowelizacji Ordynacji podatkowej.