0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niekorzystna interpretacja przepisów podatkowych? Możesz ją zaskarżyć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Interpretacje podatkowe wydawane są na wniosek podatników. Zgodnie ze statystykami Ministerstwa Finansów, z roku na rok wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przybywa. Przybywa także ilość skarg na niekorzystne interpretacje, wielu podatników nie zgadza się z opiniami fiskusa. Przeczytaj i dowiedz się, w jaki sposób niekorzystna interpretacja przepisów podatkowych może zostać zaskarżona.

Konsekwencje błędnej interpretacji podatkowej

Jeżeli podatnik jest przekonany, że otrzymana interpretacja podatkowa jest błędna, może wystąpić o wydanie nowej. We wniosku powinien odnieść się do pierwszej interpretacji i przedstawić swoje stanowisko oraz uzasadnić, dlaczego nie zgadza się z otrzymaną opinią.

Ważne!

Interpretacje indywidualne wydawane są dla konkretnych przypadków. Nawet gdy podatnik uważa, że jego przypadek jest podobny, interpretacja fiskusa może być inna.

Od 1 czerwca 2017 roku zmieniły się przepisy dotyczące odwołania od wydanej interpretacji indywidualnej, które wskazują, że odwołanie można złożyć od razu po wydaniu interpretacji w ramach skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie trzeba przed złożeniem skargi wzywać dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, tak jak było do tej pory. W przypadku otrzymania błędnej interpretacji indywidualnej podatnik nie traci ochrony prawnej.

Zobowiązania podatnika wobec interpretacji indywidualnej

Indywidualna interpretacja podatkowa nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron. W praktyce oznacza to, że pojedyncza interpretacja indywidualna nie może być traktowana jak wykładnia obowiązującego prawa. Podatnik nie musi stosować się do jej postanowień.

Niekorzystna interpretacja przepisów podatkowych - jak ją zaskarżyć

Do 31 maja 2017 roku niekorzystna interpretacja przepisów podatkowych mogła zostać zaskarżona przez podatnika do organu, który ją wydał. Podatnik miał wówczas 14 dni od doręczenia interpretacji na zgłoszenie "zażalenia". Organ mógł podtrzymać swoja opinię albo poddać ją weryfikacji.

Jeżeli organ podtrzymał niekorzystną dla podatnika interpretację, mógł on skierować swoje zażalenie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednak najpierw musiał odwołać się od wcześniejszej decyzji organu wydającego interpretację, na co miał 30 dni. Zaskarżony organ podatkowy w terminie również do 30 dni zobowiązany był udzielić odpowiedzi na otrzymaną skargę.

Według nowych przepisów niekorzystna interpretacja przepisów podatkowych jest zaskarżana poprzez zgłoszenie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał daną interpretację, czyli dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. Dyrektor KIS może zmienić interpretację indywidualną z urzędu w wyniku uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni. 

W przypadku postępowań rozpoczętych i niezakończonych przed wejściem nowych przepisów tj. do 1 czerwca 2017 r., obowiązują poprzednie zasady. Natomiast nowe przepisy dotyczące wnoszenia skarg są stosowane do interpretacji wydanych po 31 maja 2017 r. Jeżeli wnioskodawca przez pomyłkę skieruje wezwanie do dyrektora KIS zamiast złożenia skargi, urzędnicy będą informowali o zmianie prawa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów