Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe mogą spotkać każdego podatnika. Ich minimalna i maksymalna wysokość jest związana z wynagrodzeniem minimalnym. W 2017 roku wartość płacy minimalnej wzrosła z 1850 do 2000 zł brutto. Zobacz, jaką karę na nieuczciwego podatnika będzie mógł nałożyć fiskus.

Jeszcze wykroczenie czy już przestępstwo?

Wykroczeniem skarbowym jest czyn, którego konsekwencją jest narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej nieprzekraczającej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. W 2017 roku za wykroczenie skarbowe mogą odpowiadać więc ci, którzy narazili państwo na wartość nie wyższą niż 10 tys. zł. (2000 zł x5). 

Ważne!

Kodeks karny skarbowy określa także czyny, które uznawane będą za wykroczenia bez względu na wysokość kwoty uszczuplenia budżetu państwa.

Za przestępstwo skarbowe w 2017 roku uznawany jest czyn, który naraża należność publicznoprawną na uszczuplenie o wartości przekraczającej 10 tys. zł.

Czym jest narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej?

Uszczuplenie należności publicznoprawnej jest - mówiąc wprost - zaniżeniem podatku do zapłaty. Czyli zdeklarowaniem/opłaceniem przez podatnika mniejszej należności niż faktycznie wynikająca z transakcji przez niego przeprowadzonych. W praktyce wynikać może ono z:

  • zawyżenia wydatków - ujęcia tych, których w rzeczywistości podmiot nie poniósł;

  • zatajenia przychodów;

  • zastosowania niewłaściwie niskiej stawki podatku VAT przy sprzedaży;

  • nieterminowego opłacania podatków;

  • nieodprowadzania VAT pomimo przekroczenia limitu przychodów pozwalających na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Wysokość kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe różni się. Sprawdźmy zatem ile wynoszą.

Kary za wykroczenia skarbowe

Kary za wykroczenia skarbowe naliczane są kwotowo. Mogą wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wartości płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2017 roku najniższa kara za wykroczenie skarbowe wynosi 200 zł, a najwyższa 40 000 zł.

Wysokość kary zależy również od tego, kto i w jakim charakterze ją nakłada (art. 48 KKS). I tak, jeżeli grzywna za wykroczenie skarbowe:

Wymierzona/nałożona przez Wysokość 2016 2017
sąd wyrokiem od 1/10 do 20-krotności min. wynagr. 185 zł - 37.000 zł 200 zł - 40.000 zł
sąd w nakazie karnym od 1/10 do 10-krotności min. wynagr. 185 zł - 18.500 zł 200 zł - 20.000
urząd skarbowy mandatem karnym od 1/10 do 2-krotności min. wynagr. 185 zł - 3.700 zł 200 zł - 4.000

Kary za przestępstwa skarbowe

Kary za przestępstwa skarbowe naliczane są w stawkach dziennych. Stawka dzienna musi być wyższa niż jedna trzydziesta płacy minimalnej i niższa niż 400- krotność najniższej stawki dziennej. Najniższa stawka dzienna w 2017 roku wyniesie 66,66 zł, najwyższa zaś 26.664 zł. Najniższa kara za przestępstwo skarbowe to 10 stawek dziennych, czyli w 2017 roku jest to 666,60 zł.

Warto pamiętać, że w przypadku kar za przestępstwa skarbowe, jako kary użyte mogą być także kary ograniczenia lub pozbawienia wolności.