0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie 50% VAT od paliwa do samochodów osobowych - nadzór fiskusa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stan licznika jest okresowo kontrolowany np. podczas dokonywanych przeglądów technicznych. Organ skarbowy być może będzie porównywać przebieg pojazdu i średnie zużycie z faktycznymi wydatkami na paliwo. Ma to zapobiec odliczaniu VAT i ujmowaniu w kosztach wydatków, które nie dotyczą tego pojazdu, np. faktury zbierane od znajomych czy rodziny.

Organ skarbowy ma ułatwione zadanie w przypadku kontroli przedsiębiorców, którzy używają aut prywatnych w działalności gospodarczej. Ci bowiem są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu rozliczenia kosztów. Tym samym znana jest liczba przebytych kilometrów i można ocenić ilość paliwa, jaką faktycznie mógł przedsiębiorca wykorzystać do celów firmowych, a jakie ilości wynikają z zaksięgowanych faktur. Przy wyraźnej rozbieżności, której nie uda się uzasadnić, może wystąpić konieczność skorygowania podatku VAT z faktur, które nie mają związku z wyjazdami służbowymi. Od 1 lipca 2015 roku przedsiębiorcy, którzy użytkują samochody osobowe w celach mieszanych, mogą zastosować odliczenie 50% VAT od paliwa. Prawo to wynika z przepisów podatkowych, ale fiskus już zapowiada kontrole w tym zakresie. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się na co zwrócić uwagę!

Odliczenie 50% VAT od paliwa - przepisy

Ustawodawca wprowadził od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w odliczeniach VAT od wydatków związanych z nabyciem pojazdu i jego eksploatacją. W przypadku samochodów osobowych w użytku mieszanym (a więc w działalności, ale też z potencjalną możliwością użytku prywatnego) można odliczać 50% VAT.  Dodatkowo w zakresie tych pojazdów w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wprowadzono całkowity zakaz odliczania VAT od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

  1. samochodów osobowych;

  2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

używanych w celach mieszanych.

Obecnie (od lipca 2015 r.) przysługuje odliczenie 50% VAT od paliwa.

Ważne!

Przy zakupach paliwa dokonanych od 1 lipca 2015 r. przysługuje odliczenie 50% VAT od paliwa. W przypadku gdy przedsiębiorca jest w posiadaniu faktury wystawionej po 1 lipca, ale dotyczącej zakupu dokonanego do 30 czerwca 2015 r., obowiązywać będą poprzednie przepisy. Tym samym przedsiębiorca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT od paliwa.

Zapowiedź fiskusa w związku z odliczaniem VAT od paliwa

Prawo do odliczenia 50% VAT od nabycia paliwa nastąpiło 1 lipca 2015 r. Data ta była znana już od momentu ustanowienia okresu przejściowego i długo wyczekiwana przez przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów w czerwcu 2015 r. wydało komunikat na swojej stronie z przypomnieniem, że wygasa wprowadzony artykułem 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa do celów mieszanych.

Na końcu komunikatu dodano jednakże “przypomnienie”, że warunkiem odliczenia 50% VAT od zakupionego paliwa jest zgodność zakupu ze stanem rzeczywistym. Ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w przebiegu danego pojazdu.

Dodatkowo pojawiło się ostrzeżenie, że kwestia rzeczywistego wykorzystania paliwa do samochodu na podstawie zaksięgowanych faktur będzie przedmiotem działań kontrolnych ze strony organów skarbowych.

Co będzie kontrolować fiskus?

Odliczenie 50% VAT od paliwa oznacza, że samochód osobowy może być używany częściowo dla celów prywatnych. W przypadku firmowych samochodów (środek trwały czy w umowie leasingu operacyjnego) przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia żadnej ewidencji przebiegu pojazdu, nawet dla celów rozliczenia kosztów. Jak zatem rozumieć słowa MF odnośnie kontroli rzeczywistego wykorzystania pojazdu dla celów firmowych oraz odzwierciedlenia w przebiegu pojazdu?

Przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do prowadzenia dodatkowych kilometrówek - taka idea przyświeca bowiem odliczeniu 50% VAT. Fiskus może natomiast skontrolować, czy wydatki na paliwo nie są rażąco wysokie w stosunku do możliwego średniego spalania wg norm od producenta (zależne dodatkowo od terenu, w jakim pojazd jest używany, temperatury otoczenia czy też obciążenia).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów