Poradnik Przedsiębiorcy

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach

Rolnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w niektórych przypadkach zostają wyłączeni z przysługującego im ubezpieczenia. Ma to miejsce m.in. wtedy, kiedy przekroczą roczną kwotę graniczną podatku z działalności gospodarczej. Prawo przewiduje w takiej sytuacji przejście na preferencyjne zasady opłacania składek. Aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej od 30% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli:

  • od dnia rozpoczęcia działalności nie minął jeszcze okres 24 miesięcy,
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie działalności nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

W związku z tym, że preferencyjne zasady dotyczą jedynie okresu 24 miesięcy- począwszy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej- prawo do obniżonych składek przysługuje podatnikowi do momentu upływu tego okresu.