Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach

Rolnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w niektórych przypadkach zostają wyłączeni z przysługującego im ubezpieczenia. Ma to miejsce m.in. wtedy, kiedy przekroczą roczną kwotę graniczną podatku z działalności gospodarczej. Prawo przewiduje w takiej sytuacji przejście na preferencyjne zasady opłacania składek. Aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej od 30% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli:

  • od dnia rozpoczęcia działalności nie minął jeszcze okres 24 miesięcy,
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie działalności nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

W związku z tym, że preferencyjne zasady dotyczą jedynie okresu 24 miesięcy- począwszy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej- prawo do obniżonych składek przysługuje podatnikowi do momentu upływu tego okresu.