0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie najmu prywatnego w 2023 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu ujednoliciły opodatkowanie najmu prywatnego. Dotychczas osoby prywatne mogły wybrać, czy chcą rozliczać uzyskiwane przychody na ryczałcie, czy stosując zasady ogólne. Było to o tyle korzystne, że decydując się na skalę podatkową w sytuacji gdy np. wynajmowane mieszkanie wymagało remontu, można było amortyzować nieruchomość i wówczas wszystkie ponoszone koszty obniżały podstawę opodatkowania. Od 2022 roku jedyną dostępną formą opodatkowania najmu prywatnego dla nowych podatników jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast kontynuując rozliczanie najmu prywatnego podatnicy mogli do końca 2022 roku stosować jeszcze opodatkowanie na zasadach ogólnych (skalą podatkową). Od 2023 roku najem prywatny może być rozliczany wyłącznie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Najem prywatny – tylko na ryczałcie?

Najem prywatny mogą świadczyć zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne (nieprowadzące działalności). Dotychczas sprawiało to problemy, ponieważ najem prywatny, który charakteryzował się powtarzalnością, ciągłością oraz charakterem zarobkowym i zorganizowanym, był postrzegany jako prowadzenie firmy w zakresie najmu, co wykluczało prawo do opodatkowania ryczałtem. Od 2021 roku ustawodawca umożliwił opodatkowanie ryczałtem przychodów z tytułu najmu uzyskiwanego również w obrębie prowadzonej działalności w ramach uprzedniego brzmienia przepisu ustawy o ryczałcie. Dodatkowo potwierdzała to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2021 roku o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.135.2021.2.DJD, w której czytamy, że:

„[...] od dnia 1 stycznia 2021 roku zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych można rozliczać zarówno najem prywatny nieruchomości, jak i najem w ramach działalności gospodarczej. Tym samym od dnia 1 stycznia 2021 roku na możliwość opodatkowania najmu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych nie ma wpływu fakt, że wynajem nieruchomości nie jest związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą”.

Bez względu na to, czy wynajem świadczony jest w ramach działalności, czy poza nią, opodatkowanie najmu prywatnego na ryczałcie objęte jest tymi samymi stawkami podatku, czyli:

  • ryczałt 8,5% dla przychodów do limitu 100 000 zł;
  • ryczałt 12,5% dla przychodów stanowiących nadwyżkę nad limit 100 000 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku, zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o ryczałcie, przychody z tytułu:

  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze
  • oraz dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

– które nie są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowuje się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu prywantego przez jednego z nich występuje wyższa kwota limitu I progu przychodu ryczałtu. Małżonkowie Ci stosują stawkę ryczałtu w wysokości 12,5% po przekroczeniu przychodu w kwocie 200 000 zł. Wyższy limit dotyczy przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku.

Opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem dotyczy wszystkich składników majątku, a nie tylko mieszkań, i nie ma możliwości opłacania podatku z tego tytułu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 ust. 14 ustawy o ryczałcie, decydując się na najem prywatny, czyli poza działalnością, do limitu przychodów, od którego uzależniona jest stawka ryczałtu, nie wlicza się przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej bez względu na stosowaną formę opodatkowania (również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki).

Przykład 1.

Pani Katarzyna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem 12% i uzyskuje przychody z najmu prywatnego mieszkań. W listopadzie 2023 roku łączna wartość przychodów z najmu wyniosła 20 000, a z tytułu prowadzonej działalności 110 000 zł. Jaką stawkę ryczałtu dla uzyskanych przychodów powinna zastosować pani Katarzyna, jeżeli ich łączna suma w listopadzie wyniosła 130 000 zł?

Przychody uzyskiwane w ramach najmu prywatnego i działalności gospodarczej nie sumują się. Oznacza to, że pani Katarzyna nie przekroczyła limitu 100 000 zł z tytułu najmu prywatnego, a więc przychody w kwocie 20 000 zł może opodatkować stawką 8,5% ryczałtu. Przychody z prowadzonej działalności powinna natomiast opodatkować stawką 12% ryczałtu.

Jeżeli w 2021 roku podatnik opodatkowywał przychody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych, to w 2022 roku może nadal stosować tą formę opodatkowania a od 1 stycznia 2023 roku (na mocy przepisów przejściowych w ramach Polskiego Ładu) ma obowiązek zmiany formy opodatkowania na ryczałt. Przy czym nie musi składać dodatkowych oświadczeń z tego tytułu do urzędu skarbowego.

Przykład 2.

W 2021 roku pan Aleksander stosował opodatkowanie najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Pod koniec roku rozpoczął remont nieruchomości, który będzie kontynuowany w 2022 i 2023 roku. Jak Polski Ład wpłynął na sposób rozliczenia dochodu z tytułu najmu?

W 2022 roku pan Aleksander mógł nadal rozliczać się z tytułu najmu na zasadach ogólnych. Natomiast opodatkowanie najmu prywatnego w 2023 roku możliwe jest wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że koszty remontu, jakie pan Aleksander poniósł w 2023 roku, nie mają wpływu na wysokość podatku dochodowego.

Polski Ład nie wprowadził zmian w zakresie opłacania składki zdrowotnej przez podatników uzyskujących przychody w ramach najmu prywatnego. W 2023 roku najem prywatny nadal zwolniony jest ze składek zdrowotnych i tym samym społecznych.

Opodatkowanie najmu prywatnego na ryczałcie a obowiązek zgłoszenia

Brak obowiązku zgłoszeniowego do urzędu skarbowego faktu opodatkowania najmu prywatnego nie uległ zmianie w 2023 roku. Podatnicy nadal nie muszą składać specjalnych oświadczeń o wyborze ryczałtu do opodatkowania najmu prywatnego. Uchylenie od stycznia 2022 roku art. 9 ust. 4 ustawy o ryczałcie nie ma wpływu na brak powyższego obowiązku, bowiem nowi podatnicy nie mają możliwości opodatkowania przychodów z najmu prywatnego (czyli uzyskiwanych poza działalnością) w formie innej niż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Chcąc rozliczać najem prywatny na zasadach ryczałtu, wystarczające jest opłacenie podatku dochodowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale (w zależności od częstotliwości rozliczania się z podatku), w którym uzyskano przychód. Ryczałt należy wpłacić na indywidualny mikrorachunek podatkowy generowany na podstawie PESEL-u (jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi działalności lub nie dokonał dobrowolnej rejestracji do VAT) lub NIP-u (jeżeli dodatkowo prowadzona jest działalność lub podatnik zarejestrował się dobrowolnie do VAT). Dokładne zweryfikowanie mikrorachunku na który powinna być regulowana płatność jest niezwykle ważne ponieważ przy pomyłce urząd może stwierdzić, że podatnik zalega z podatkiem mimo iż terminowo regulował podatek na drugie konto.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów