Poradnik Przedsiębiorcy

Wynajem mieszkań jako działalność gospodarcza

Wynajem mieszkań to coraz częściej główne źródło utrzymania, a nie tylko dodatkowy dochód. Granica pomiędzy wynajmem mieszkań jako osoba prywatna a jako przedsiębiorca jest bardzo cienka. Problem z określeniem tej granicy ma zarówno fiskus, jak i sądy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak rozliczyć wynajem mieszkań

Wynajem mieszkań jako działalność gospodarcza a wynajem prywatny

Dlaczego tak istotne jest rozróżnienie wynajmu prywatnego od wynajmu w ramach działalności gospodarczej?

Otóż wynajmując mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik nie może czynności tej rozliczać za pomocą ryczałtu według stawki 8,5%. Bowiem ryczałt jest dopuszczalny jedynie przy prywatnym wynajmie. W związku z tym podatnik zobowiązany jest rozliczać wynajem poprzez skalę podatkową lub podatek liniowy.

Kiedy wynajem mieszkań traktowany jest jako działalność gospodarcza?

Zazwyczaj to nie od samego podatnika zależy, czy dokonuje on najmu prywatnego, czy też prowadzi działalność związaną z wynajmem mieszkań. Otóż wiele działań wykonywanych w zakresie najmu mieszkań przemawia za tym, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a nie najem prywatny. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zajętym w interpretacji indywidualnej z dnia 15.07.2015 r., nr IBPB-2-2/4511-41/15/JG - jeśli wynajmujący:

  • nawiązuje współpracę z wyspecjalizowanymi firmami,

  • dokonuje wynajmu wielu nieruchomości lub najmu okazjonalnego,

  • traktuje najem jako stałe źródło utrzymania,

  • wynajmuje mieszkanie w sposób ciągły, czyli przez dłuższy okres czasu

- to takie działania traktowane są jako najem prowadzony w ramach działalności gospodarczej.

Czym właściwie jest działalność gospodarcza?

Działalność gospodarcza została zdefiniowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ważne!

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową, wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.

 

W związku z powyższym działalność gospodarczą prowadzi się:

  • w celu osiągnięcia przychodu - ważny jest zamiar osiągnięcia przychodu, bowiem nawet jeśli przedsiębiorca odniesie stratę, wykonywane czynności nie tracą statusu działalności gospodarczej;

  • w sposób ciągły - znaczenie tutaj ma zamiar dokonywania pewnych czynności, które stanowią cel do osiągnięcia przychodu;

  • w sposób zorganizowany - podejmowane działania są zależne od obowiązujących reguł i norm oraz mają służyć osiągnięciu wyznaczonego celu. Ponadto mają wpływ na dysponowanie posiadanymi środkami, a także uczestnictwo podmiotu w obrocie gospodarczym.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie nie uzależnia uznania danych czynności za działalność gospodarczą od jej rejestracji we właściwych urzędach.

W związku z tym jeśli dane czynności spełniają definicję działalności gospodarczej, to mimo tego, że nie zostały zarejestrowane jako działalność, według przepisów uznawane są za działalność gospodarczą.

Uwaga!

Dochód z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej można z łatwością rozliczyć za pomocą systemu księgowego wfirma.pl.