0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oświadczenie o rezygnacji opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2015 roku małżonkowie, którzy zdecydowali, że  przychód z najmu prywatnego ich wspólnego majątku opodatkowywało tylko jedno z nich, nie będą musieli już rokrocznie informować o tym naczelnika urzędu skarbowego. Wystarczy, że raz złożą oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków, a będzie ono miało moc prawną aż do jego odwołania. Jak sporządzić oświadczenie o rezygnacji opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków i powrót do wspólnego, proporcjonalnego rozliczania przychodów?

Opodatkowanie całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków

Rozwiązanie, które umożliwia małżonkom opodatkowanie przychodów z tytułu wynajmu wspólnej nieruchomości przez jedno z nich, jest bardzo wygodne, gdyż pozwala zniwelować obowiązki formalne, dotyczące odprowadzania podatku przez każdego z małżonków z osobna, składania odrębnych deklaracji podatkowych itd. Dlatego też jest ono dość popularne.

Składanie oświadczeń co roku tylko do końca 2014 roku

Do końca roku 2014 obowiązywały przepisy mówiące, że oświadczenia o wyborze opodatkowania przez jednego z małżonków obowiązują przez dany rok podatkowy i jeżeli w roku kolejnym małżonkowie chcą, by przychód rozliczany był wciąż przez jedno z nich, muszą je ponownie złożyć wraz z początkiem każdego kolejnego roku podatkowego (do 20 stycznia). Gdyby takie oświadczenie nie zostało w którymś roku złożone, przychód z tytułu najmu za ten rok powinien być rozliczany przez każde z nich proporcjonalnie.

Składane oświadczenia dotyczą kolejnych okresów od 2015 roku

Wprowadzone od stycznia 2015 roku zmiany zakończyły obowiązek corocznego składania oświadczeń małżonków. Raz złożone oświadczenie skutkuje wyborem takiej formy rozliczania przychodów z najmu nieruchomości wspólnej przez kolejne lata, aż do czasu, kiedy małżonkowie zdecydują się na pisemną rezygnację.

Rezygnacja z opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków

Aby poinformować urząd o zaprzestaniu rozliczania całości przychodów z najmu przez jedno z małżonków, konieczne jest złożenie pisemnej rezygnacji naczelnikowi urzędu skarbowego. Ponieważ w danym roku podatkowym należy zachować ciągłość wybranej formy rozliczeń, rezygnacja złożona np. w 2015 roku będzie obowiązywała od roku 2016. Aby w 2016 roku oddzielnie opodatkowywać przychód, rezygnację należy złożyć najpóźniej do 20 stycznia. Pismo złożone po 20 stycznia 2016 roku będzie obowiązywało dopiero od stycznia 2017.

 

Uwaga!

Właściwość urzędu skarbowego określa się na podstawie miejsca zamieszkania podatnika. Nie ma znaczenia miejsce położenia wynajmowanej nieruchomości!

Oświadczenie o rezygnacji opodatkowania całości przychodów przez jednego z małżonków - elementy

W piśmie zgłaszającym powrót do wspólnego, proporcjonalnego opodatkowywania przychodów z najmu nieruchomości należącej do małżonków, należy podać przede wszystkim:

  • dane obu małżonków;

  • dane adresata pisma, czyli naczelnika właściwego urzędu skarbowego;

  • treść oświadczenia, mówiąca wprost o rezygnacji z opodatkowania całości przychodów z najmu przez jedno z małżonków na rzecz powrotu do wspólnego rozliczania przychodu;

  • daty i podpisy obojga małżonków. 

Do pobrania:

Oświadczenie o rezygnacji opodatkowania całości przychodów z(...).pdf
Oświadczenie o rezygnacji opodatkowania całości przychodów z(...).docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów