0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Banki często kuszą różnego rodzaju promocjami. Zakładamy zatem kolejne konto. Po jakimś czasie konto, które na początku było darmowe, obciążane jest nowymi opłatami, rosną prowizje. Podejmujemy decyzję o zamknięciu konta osobistego. Banki z reguły jednak nie ułatwiają nam sprawy. Mimo że otworzenie konta trwa zazwyczaj chwilę, gdyż prawie każdy większy bank umożliwia nam podjęcie tego kroku przez internet, wypowiedzenie umowy rachunku bankowego nie wydaje się już tak proste. Niniejszy artykuł ma na celu prześledzenie czynności, które powinniśmy podjąć, zanim rozwiążemy umowę o prowadzenie rachunku bankowego.

Co mamy w umowie o prowadzenie rachunku bankowego?

Po pierwsze musimy sięgnąć do umowy, którą zawarliśmy z bankiem. Znajdują się w niej cenne wskazówki, jak skutecznie złożyć wypowiedzenie umowy rachunku bankowego, m.in. czy musimy robić to osobiście w placówce banku, czy możemy to zrobić na piśmie i przesłać listem poleconym, bądź czy istnieje możliwość dokonania tej czynności przez internet, na specjalnie stworzonym do tego formularzu. W umowie będzie też określony termin wypowiedzenia. Zazwyczaj wynosi on 30 dni, choć może być krótszy i wynosić nawet 14 dni.

Niekiedy w umowie zobowiązujemy się do posiadania rachunku przez określony czas, np. rok, zaś wypowiedzenie umowy rachunku bankowego przed tym terminem może wiązać się dla nas z licznymi negatywnymi konsekwencjami, w postaci zapłaty np. kary umownej, sięgającej niekiedy kilku tysięcy złotych. Warto niekiedy zadzwonić do placówki banku, żeby upewnić się, jaka jest procedura zmykania konta. Niekiedy banki mają bardzo zaostrzony rygor, jeśli chodzi o wysyłanie wypowiedzenie pocztą. W skrajnych przypadkach będziemy musieli udać się do notariusza, aby ten poświadczył nasz podpis.

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego - co powinno się w nim znaleźć?

Jeżeli nasz bank umożliwia nam złożenie wypowiedzenia drogą korespondencyjną, a nie mamy akurat czasu, aby udać się do placówki banku, żeby zamknąć konto osobiście, powinniśmy pamiętać o tym, aby wypowiedzenie umowy rachunku bankowego zawierało wszelkie niezbędne dane:

  • dane osobowe posiadacza rachunku – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,

  • oznaczenie banku – nazwa, siedziba, nr KRS, najlepiej z podaniem sądu, który zarejestrował dany podmiot, nr NIP, kapitał zakładowy (dwie ostatnie informacje nie są konieczne),

  • numer umowy zawartej z bankiem, dzień zawarcia umowy, identyfikator klienta w systemie bankowości internetowej,

  • termin zakończenia usługi, w przypadku, gdy nie chcemy, żeby termin wypowiedzenia zaczął biec od momentu doręczenia pisma z wypowiedzeniem, ale jakiś czas później (zazwyczaj jednak zależy nam, żeby okres wypowiedzenia zaczął biec jak najszybciej),

  • najlepiej samodzielnie „wyczyścić” konto przed dniem, gdy złożymy wypowiedzienie umowy rachunku bankowego, jeżeli to jednak nie jest możliwe, powinniśmy podać numer rachunku bankowego, na który będzie przelana pozostała kwota, zostaniemy wówczas zapewne obciążeni kosztami przelewu

  • zobowiązanie do zniszczenia kart bankomatowej, gdyż zobowiązani jesteśmy do jej zwrotu

  • jeżeli nie chcemy otrzymywać więcej e-maili od banku o charakterze marketingowym, bądź nie chcemy, żeby konsultanci banku zadręczali nas telefonami z nowymi ofertami, powinniśmy cofnąć zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych.

Warto też dokładnie przestudiować umowę i sprawdzić, czy bank nie wymaga innych dodatkowych informacji, które powinno zawierać wypowiedzenie umowy rachunku bankowego, bądź np. dołączenia kserokopii dowodu osobistego. W każdym kontrakcie przewidziana jest zazwyczaj odrębna jednostka redakcyjna na wypowiedzenie/zakończenie umowy z bankiem.

Na końcu wypowiedzenia powinniśmy złożyć własnoręczny podpis, zgodny ze wzorem podpisu, składanym w banku przy zawieraniu umowy. Następnie pismo wkładamy do koperty i wysyłamy przesyłką poleconą, za potwierdzeniem odbioru.

Do pobrania:

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego (wzór - wzór.pdf
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego (wzór - wzór).docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów