0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek zawiadomienia o liczbie kas fiskalnych 

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych co do zasady zobowiązani są do jej ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Przed rozpoczęciem korzystania z kasy rejestrującej podatnik zobowiązany jest złożyć pisemne zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania.

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Urząd skarbowy musi zostać poinformowany o ogólnej liczbie kas, jakie przedsiębiorca zamierza stosować, w celu weryfikacji, czy wdrażanie poszczególnych kas rejestrujących odbywa się zgodnie z przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień, podatnicy są zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 liczby kas, które zostały zgłoszone przez podatnika do urzędu skarbowego (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).

Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy zobowiązani są rozpocząć ewidencję za pomocą kolejnych kas, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca w pierwszym miesiącu (wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia).

Dodatkowo złożenie zawiadomienia o liczbie kas rejestrujących jest jednym z warunków skorzystania z ulgi na zakup kasy.

W przypadku podatników, którzy dokonują zgłoszenia jednej kasy, możliwe jest złożenie zawiadomienia na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy, pod warunkiem, że zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

 

Uwaga!

Od 1 kwietnia 2013 r. wzór zawiadomienia o liczbie i miejscu (adresie) używania kas stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Do pobrania:

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresi(...).pdf
Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresi(...).docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów