0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praktyki dla studentów a wymogi formalne i formy zatrudnienia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy jeśli prowadzę działalność gospodarczą, mogę organizować praktyki dla studentów? Moja działalność funkcjonuje w takim samym obszarze, co kierunek ich studiów. Z jakimi wymogami formalnymi jest to związane? 

Krzysztof, Zgorzelec 

Jeśli chodzi o studenta, który nadal się uczy, otrzymuje on od swojej uczelni skierowanie na praktyki dla studentów. Ze względu na to nie ma konieczności podpisywania żadnej umowy, nie trzeba też zgłaszać takiej osoby do ubezpieczenia. Wszelkie informacje na temat wymogów przyjęcia studenta na praktykę można uzyskać od jego uczelni.

Praktyki dla studentów a umowa zlecenie

Z osobą, która ma nadal status studenta i nie ukończyła jeszcze 26 lat, można zawrzeć umowę zlecenie. Nie ma konieczności płacenia składek ZUS za studenta, ponieważ zgodnie z przepisami, jest on z nich zwolniony. Kolejne ułatwienie pojawia się w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ osoby uczące się, do 26. roku życia, mają możliwość korzystania ze  świadczeń zdrowotnych swoich rodziców. Należy jednak mieć na uwadze, że w kwestii wynagrodzenia, minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie nie wyłącza umów zawieranych ze studentami. W związku z tym nie można zawrzeć umowy na kwotę niższą niż 14,70 zł brutto za godzinę w 2019 roku.

Umowa zlecenie zawierana ze studentem nie może być zawarta na stawkę niższą niż minimalna stawka godzinowa ustalona na dany rok.

Umowa o praktykę absolwencką

Można przyjmować do firmy także absolwentów - osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum i nie mają więcej niż 30 lat. Umowa o praktykę absolwencką zawierana jest przez umowę cywilnoprawną i należy ją przygotować w formie pisemnej. Regulacje prawne nie wprowadzają konieczności zapłaty za praktyki, dlatego mogą on być zarówno bezpłatne, jak i przynoszące wynagrodzenie. Decydując się na tą ostatnią możliwość, należy pamiętać, że wynagrodzenie nie może być wyższe niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku jest to 2 250,00 zł). Tak samo, jak w przypadku praktyki dla studentów - nie trzeba odprowadzać składek. Należy natomiast opodatkować dochód praktykanta i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów