0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kompensata zobowiązań – jaki kurs waluty zastosować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaję towary w euro i dokonuję z tym samym kontrahentem kompensaty zobowiązań i należności także w walucie euro. Według jakiego kursu waluty powinna zostać przeliczona kompensata zobowiązań?

Marta, Głogów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kompensata zobowiązań musi zostać przeliczona z zastosowaniem średniego kursu waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania kompensaty.

Stosownie do art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy obliczaniu różnic kursowych pod uwagę bierze się kurs faktycznie zastosowany na dzień sprzedaży lub kupna waluty obcej lub na dzień otrzymania należności lub uregulowania zobowiązań. W pozostałych przypadkach oraz w sytuacji, gdy do otrzymania należności i spłaty zobowiązań nie można zastosować faktycznego kursu waluty z tego dnia, stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań.

W przypadku kompensaty nie dochodzi do przepływu gotówki między kontrahentami lub do wpływu lub wypływu środków pieniężnych z rachunku przedsiębiorcy. Nie dokonuje się tutaj również transakcji kupna lub sprzedaży waluty. Stąd też kompensata zobowiązań nie może zostać przeliczona według kursu waluty z dnia dokonania kompensaty. W związku z tym, właściwym kursem do przeliczenia kompensaty w walucie obcej jest średni kurs NBP ogłoszony na ostatni dzień roboczy, poprzedzający dzień kompensaty zobowiązań i należności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów