Poradnik Przedsiębiorcy

Fundusz pracy - etat i działalność

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jednocześnie będąc pracownikiem etatowym. Czy w związku z tym, mam obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Mikołaj, Wrocław

 

Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę.

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter obowiązkowy tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. to 2250 zł brutto).

Zatem, gdy otrzymuje Pan wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości co najmniej 2250 zł brutto (w 2019 r.), wówczas nie ma Pan obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ani Fundusz Pracy. Obowiązkowe będzie w takiej sytuacji ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli Pana umowa o pracę opiewa na niższą kwotę podlega Pan obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz FP.