0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedsiębiorca konsument - Pakiet Przyjazne Prawo w praktyce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Konsument czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, objęty jest szczególną ochroną prawną. Wraz z wejściem w życie kolejnych regulacji z Pakietu Przyjaznego Prawa podobny zakres ochrony zyskają mali przedsiębiorcy.

Przełomowe zmiany wejdą w życie 1 czerwca bieżącego roku. Kto dokładnie zostanie objęty ochroną, zarezerwowaną dotychczas dla konsumentów i pod jakimi warunkami? 

Dodatkową ochronę zyskają osoby fizyczne zawierające umowy bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Warunkiem objęcia regulacjami konsumenckimi jest brak zawodowego charakteru umowy po stronie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Czym jest zawodowy charakter, którego wystąpienie wyklucza ochronę konsumencką? 

Ustawodawca wskazuje, że w szczególności wynikać on będzie z przedmiotu działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę (ustalanej na podstawie CEiDG).

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzi sklep z obuwiem. Umowy zawierane z producentami obuwia będą miały dla niego zawodowy charakter, są bezpośrednio związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Przyjmuje się, że przedsiębiorca występuje tu na równej pozycji co jego kontrahenci, nie wymaga więc dodatkowej ochrony. Odmienna sytuacja będzie miała miejsce jeśli ten sam przedsiębiorca kupi komputer, który będzie wykorzystywał do prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup ten nie będzie bezpośrednio związany z charakterem działalności wykonywanej  przez omawianego przedsiębiorcę, nie wchodzi w zakres jego specjalizacji jako profesjonalisty. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca zostanie objęty szczególną ochroną. 

Co dokładnie zyskają przedsiębiorcy?

Spełnienie powyższych przesłanek gwarantuje przedsiębiorcy dodatkową ochronę w postaci:

  • zakazu stosowania w umowach niedozwolonych postanowień

  • rękojmi za wady 

  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

"Przedsiębiorca konsument" - czy to się sprawdzi?

Nowe przepisy wzbudzają tyle samo entuzjazmu co obaw, szczególnie wśród firm, które dotychczas zawierały umowy wyłącznie z przedsiębiorcami. Kontrowersje budzi choćby fakt w jaki sposób weryfikować zawodowy charakter działalności kontrahenta. Nie da się ukryć, że na gruncie polskiego prawa mamy do czynienia z wywróceniem ugruntowanego porządku.  Jednak na gruncie europejskim takie rozwiązania nie są nowością, spotkamy się z nimi w krajach takich jak Francja, Niemcy, Dania czy Włochy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów