0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - charakterystyka

Nadpłata związana z zapłatą podatku w większej wysokości niż wynikało to z obowiązku podatnika, w pierwszej kolejności zaliczana jest na poczet zaległości podatkowych – tak mówi art. 76 Ordynacji podatkowej. Urząd dokonuje tego zaliczenia automatycznie. Nie ma więc potrzeby składania jakichkolwiek pism przez podatnika.

Jeżeli jednak podatnik nie ma żadnych zaległości podatkowych, zobowiązań bieżących czy odsetek za zwłokę – urząd udziela zwrotu nadpłaty. Przedsiębiorca nadpłatę z podatku może również przeznaczyć na konkretne, wybrane przez siebie zobowiązanie.

Aby wskazać to zobowiązanie podatkowe, podatnik zobowiązany jest do złożenia w urzędzie wniosku z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych. W piśmie trzeba zaznaczyć, w którym podatku i w jakiej kwocie powstała nadpłata oraz na poczet jakiego podatku ma zostać przekazana.

Natomiast w przypadku braku jakichkolwiek zobowiązań bieżących, podatnik ma prawo złożyć wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - elementy

W obu wyżej wymienionych sytuacjach podatnik składa wniosek, który musi zawierać następujące elementy:

  • miejscowość oraz datę sporządzenia wniosku;

  • dane podatnika (imię, nazwisko, adres, NIP);

  • dane organu podatkowego;

  • wskazanie podstawy prawnej wraz z prośbą o przeksięgowanie - podając rodzaj podatku; w którym powstała nadpłata, kwotę tej nadpłaty oraz na poczet jakiego podatku ma być ona przekazana, np. przeksięgowanie nadpłaty w podatku dochodowym wykazanej w zeznaniu rocznym PIT-36 za rok 2013 w kwocie 356 zł na poczet podatku wynikającego z deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2014, ewentualnie na poczet przyszłych zobowiązań;

  • uzasadnienie - potwierdzenie kwot wynikających z poszczególnych rozliczeń: ile podatnik powinien wpłacić, a ile faktycznie wpłacił, kwoty nadpłaty, wartość bieżących zobowiązań w poszczególnych podatkach, na poczet których zaliczona ma być nadpłata, załączonych dokumentów itp.;

  • podpis podatnika składającego wniosek;

  • opcjonalnie wykaz załączników, o ile takowe podatnik przedstawia, np. deklaracja VAT-7 i zeznanie PIT-36.

 

Do pobrania:

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór.pdf
Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów