0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowadzenie KPiR przez przedsiębiorców spoza kraju

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otwarte granice w ramach Unii Europejskiej to nie tylko więcej możliwości dla polskich obywateli. Coraz częściej także w naszym kraju cudzoziemcy zakładają własne działalności gospodarcze. Dlatego też interesującą staje się kwestia rozliczeń księgowych w firmach, prowadzonych przez przedsiębiorców nieposiadających polskiego obywatelstwa. Czy w ich przypadku możliwe jest skorzystanie z księgowości uproszczonej, czy też zawsze wymagane będą pełne księgi? Czy możliwe jest prowadzenie kpir przez przedsiębiorców spoza kraju?

Prowadzenie KPiR - kto jest zobligowany?

Co do zasady, zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o PIT do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uprawnione są:

  • osoby fizyczne,

  • spółki cywilne osób fizycznych,

  • spółki jawne osób fizycznych oraz

  • spółki partnerskie

- wykonujące działalność gospodarczą, z pewnymi wyjątkami (art. 24a ust. 3 i 5 ustawy o PIT). Niemniej wyżej wymienione podmioty niekiedy są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, podmioty wymienione jako uprawnione do prowadzenia KPiR tracą takie prawo w momencie, kiedy ich przychody netto przekroczą w danym roku podatkowym 1 200 000 euro. Przepisy ustawy o rachunkowości stosować należy także w odniesieniu do oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości) zgodnie z definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Prowadzenie KPiR przez przedsiębiorców spoza kraju

Wydaje się więc, że obcokrajowiec bez polskiego obywatelstwa zakładający firmę w Polsce nie ma możliwości skorzystania z księgowości uproszczonej. Zdarza się, że takie zdanie podzielają także specjaliści, do których zwracają się zagraniczni przedsiębiorcy, zlecając prowadzenie księgowości swojej firmy. Oczywiście, prowadzenie księgowości uproszczonej to pewien przywilej, a nie obowiązek, w związku z czym księgi rachunkowe dla zagranicznej firmy błędem nie będą. Jednakże warto wiedzieć, że w przypadku firm z państw z Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego można zastosować takie same zasady, jak dla podmiotów polskich.

Naprzeciw przychodzi w tym przypadku art. 13 ust. 1 wspomnianej już ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z jego treścią, osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Oznacza to, że prowadzenie KPiR jest dla tego typu przedsiębiorców dozwolone, oczywiście w granicach wspomnianego już wcześniej limitu przychodów.

Natomiast w przypadku podmiotów pochodzących z państw, które nie przynależą do żadnej z wyżej wymienionych wspólnot, możliwość skorzystania z KPiR nie występuje. Tacy przedsiębiorcy będą zobowiązani do rozliczania się za pomocą ksiąg rachunkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów