0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przemieszczenie towarów za granicę celem ich naprawy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonując zakupu towarów za granicą niejednokrotnie zmuszeni są korzystać z gwarancji obejmującej te towary. Wysyłają zatem za granicę niesprawny produkt, a zagraniczny kontrahent po naprawie odsyła z powrotem zreperowany produkt. Niejeden przedsiębiorca zaczyna się zastanawiać, jak podatkowo potraktować taki zwrot. Tematem artykułu jest przemieszczenie towarów za granicę celem ich naprawy. Poznaj szczegóły.

Wysyłka do kontrahenta z Unii Europejskiej zakupionego towaru celem naprawy

Przedsiębiorca nabywając towar od kontrahenta z Unii Europejskiej a następnie wysyłając go celem naprawy nie dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów  rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na terytorium państwa członkowskiego innego, niż terytorium kraju, z którego rozpoczęto dostawę towarów.

Zgodnie zaś za art. 13 ust. 4 ustawy o VAT przemieszczenie towarów przez podatnika lub na jego rzecz nie uważa się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w sytuacji, gdy.:

  • towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym, niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju. 

Przemieszczenie towarów za granicę celem ich naprawy

Z przepisów ustawy o VAT jasno wynika, że za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów nie uważa się ich przemieszczenia do kontrahenta z Unii Europejskiej, jeżeli będą na nich wykonane prace, po czym będą z powrotem zwrócone polskiemu odbiorcy. Z powyższego wynika jednoznacznie, że wysyłka wadliwego towaru w celu naprawy do kontrahenta z Unii Europejskiej nie będzie stanowiła wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2013r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IPPP3/443-856/13-2/JK.

Zwrot naprawionego towaru od kontrahenta z Unii Europejskiej

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego, niż terytorium państwa członkowskiego, rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Z kolei przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego, niż terytorium kraju na terytorium kraju,

jeżeli towary te zostały przez podatnika na terytorium innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa:

  1. wytworzone,

  2. wydobyte,

  3. nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  4. zaimportowane

- i mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

W obliczu przytoczonych przepisów zwrot naprawionego towaru od kontrahenta z Unii Europejskiej nie będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Zakup usługi naprawy towaru nabytego od kontrahenta z Unii Europejskiej

Wobec przytoczonych przepisów i całości argumentacji należy stwierdzić, że wysyłka wadliwego towaru w celu naprawy do kontrahenta z Unii Europejskiej a następnie zwrot przez niego naprawionych już towarów, nie będzie stanowiło ani wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ani wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Będzie natomiast stanowić import usług naprawy tego towaru zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, co potwierdza także interpretacja indywidualna z 16 kwietnia 2013r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPP4/443-13/13-4/EWW.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów