0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przed zakupem usługi reklamowej na Facebooku musisz zarejestrować się do VAT-UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Oprócz tradycyjnych form reklamowania swojej firmy - w czasopismach czy na ulotkach - coraz częściej przedsiębiorcy promują swoją działalność przez portale społecznościowe. Za wykupienie reklamy na Facebooku dostaniemy fakturę w języku polskim, jednak bez naliczonego podatku VAT. Przeczytaj, jak rozliczyć usługę reklamową wykonaną na portalu społecznościowym.

Obowiązki przedsiębiorcy względem rozliczenia podatku VAT za usługi reklamowe

  1. Naliczenie podatku VAT leży w obowiązku przedsiębiorcy. Według krajowej stawki podatek ten przy usługach reklamowych wynosi 23%.

Przykładowo, jeśli koszt usługi reklamowej wynosił 300 zł, to podatek będzie równy 69 złotych.

  1. Przedsiębiorca musi wykazać zakup usługi reklamowej w deklaracji podatku VAT, w polach 29 i 30 (VAT-7 wersja 17) jako naliczenie podatku, a także 45 i 46 jako odliczenie podatku od zakupu. Jeśli zakup usługi internetowej jest związany z działalnością opodatkowaną, wówczas transakcja ma charakter neutralny pod względem VAT.

Uwaga: Wykazanie transakcji jest koniecznie, mimo braku w tym przypadku obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. Jej niewykazanie spowoduje potrzebę korekty deklaracji VAT.

3. Jeśli przedsiębiorca jest zwolniony z VAT, jest i tak zobowiązany złożyć deklarację. Jednak w tym przypadku, właściciel firmy wypełnia deklarację VAT-9M i wysyła ją elektronicznie do urzędu. Do 25. dnia miesiąca następującego po dokonaniu zakupu ma obowiązek wpłacić wartość podatku do urzędu skarbowego. Jeśli podatnik prowadzi księgę rozchodów i przychodów, to opłacony podatek VAT będzie stanowił koszt.

W myśl artykułu 28b ustawy o VAT:

 

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n, zakup usługi internetowej (reklamowej) zostaje opodatkowany w państwie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć podatek, zarówno w przypadku, gdy jest czynnym podatnikiem, jak i gdy jest zwolniony od odliczania podatku VAT.

Rejestracja do transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest dokonanie rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych, ponieważ Facebook ma swoją siedzibę dla kontrahentów z Polski w Irlandii. Aby nabyć uprawnienia do wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, należy wypełnić przed zakupem deklarację VAT-R (tu uzupełnić część C.3). To spowoduje nadanie przedrostka PL przed numerem NIP.

Jeśli planujesz zakup usług reklamowych przez portal społecznościowy Facebook, pamiętaj najpierw o rejestracji do VAT-UE. Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, to transakcja będzie dla niego neutralna w zakresie VAT, natomiast w innych przypadkach będzie on zobowiązany do naliczenia i zapłaty podatku według stawki 23%.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów