0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Reklamacja towaru kupionego za granicą a gwarancja

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kupiłem pewien produkt w Hiszpanii. Po powrocie okazało się, że produkt jest wadliwy. Czy możliwa jest reklamacja towaru kupionego za granicą?

 Bartek, Wrocław

 

Przepisy europejskie nakładają 2-letni okres gwarancyjny na daną rzecz. Stosowane przepisy wskazuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dn. 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów oraz związane z nią wytyczne DG ds. Sprawiedliwości. W związku z tym, jeśli w tym czasie zauważył Pan wadę, to można zgłosić reklamację danego towaru. Reklamację należy zgłosić/wysłać do sklepu, w którym produkt kupiono. Aby ją złożyć, produkt nie musi być objęty gwarancją, ponieważ na mocy przepisów sprzedawca ponosi odpowiedzialność za produkt w czasie 2 lat od dnia jego wydania - niezależnie od tego, czy produkt ma gwarancję, czy nie. Sposób złożenia reklamacji jest taki sam jak w przypadku reklamacji w Polsce - wytyczne można odnaleźć w art.556-576 kodeksu cywilnego.

Reklamacja towaru kupionego za granicą a gwarancja

Inną sprawą jest reklamacja towaru na mocy gwarancji producenta (gwarancja jest przez niego dowolnie wystawiania) - jeśli na daną rzecz producent wystawił gwarancję europejską - to reklamację można zgłosić do punktu serwisowego na terenie dowolnego kraju, w którym producent ma swoje oddziały (np. w Polsce).

 W związku w powyższym reklamacja towaru kupionego za granicą jest możliwa. Można ją składać w oparciu o:

  • przepisy unijne - w ciągu 2 lat od dnia nabycia. Składa się ją u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt,

  • gwarancję producenta - w czasie i miejscu wskazanym w karcie gwarancyjnej,

  • gwarancję europejską - w dowolnym kraju UE, w którym producent ma swoje serwisy.

Kogo dotyczy reklamacja towaru kupionego za granicą?

Wspomniane uregulowania dotyczą konsumentów, czyli osób, które kupują daną rzecz na swój prywatny użytek od przedsiębiorców. Zatem przepisy te nie będą miały zastosowania dla osób, które kupują daną rzecz na cele związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub od osób fizycznych, prywatnych. Reklamacja towaru kupionego za granicą to więc prawo każdego konsumenta.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów