0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skarbówka złoży PIT za Ciebie - sprawdź kiedy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W myśl zasady “urzędy przyjazne obywatelom” i fiskus postanowił być tym przyjaznym, a nie jak do tej pory - postrzeganym jako ten budzący strach. Swoją sympatię chce zbudować poprzez realizację hasła “skarbówka złoży PIT za ciebie”. Jednakże, na rok 2019 jest przyjazny tylko dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ponieważ aktualnie urząd oferuje jedynie rozliczenie PIT-37 i PIT-38. Kolejne zeznania roczne mają być rozliczane przez urząd skarbowy sukcesywnie a przynajmniej takie są plany administracji skarbowej.

Co zrobić, aby urząd wypełnił PIT za podatnika?

Aby to skarbówka wypełniła zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-38 za podatnika, należy zalogować się na Portalu Podatnika. Zalogować można się z użyciem Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danymi autoryzacyjnymi.

KAS już w 2019 r. (w rozliczeniach za 2018 r.) automatycznie przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. Zrobi to na podstawie informacji:

  • od płatników (np. PIT-11 od pracodawców),

  • ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń i ulg (np. ulga na dzieci).

Informacje, na podstawie których są wypełniane zeznania, zostaną rozszerzone o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).

Co z papierowym deklaracjami PIT?

Wypełnienie PIT przez urząd nie eliminuje możliwości wysłania PIT w formie papierowej. Usługa "Twój e-pit" jest prawem, z którego może skorzystać podatnik, ale nie jest jego obowiązkiem. A zatem, jeśli ktoś chciałby lub nie ma możliwości, aby wysłać PIT elektronicznie (lub aby to urząd wypełnił za niego zeznanie roczne) może skorzystać z zeznania rocznego wypełnionego samodzielnie na formularzu papierowym. 

Korzystniejsze będzie złożenie zeznania rocznego przez internet, ponieważ w takim przypadku urzędy skarbowego maja 45 dni na zwrot podatku. Jeśli PIT zostanie wysłany w formie papierowej - termin zwrotu podatku wynosi 3 miesiące.

Skarbówka złoży PIT za Ciebie - procedura krok po kroku

Przedstawiamy, jak w skrócie wygląda procedura rozliczenia PIT przez fiskusa:

  1. Podatnik loguje się na Portalu Podatnika - wypełniony przez skarbówkę PIT powinien być dostępny od 15 lutego do 30 kwietnia.

  2. Deklarację przygotowaną przez KAS podatnik może:

    1. zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
    2. poprawić lub uzupełnić o brakujące dane, np. 1% dla OPP, ulgę itp.,
    3. odrzucić i rozliczyć się samodzielnie - czy to elektronicznie, czy papierowo.

Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego, którym dla PIT-37 lub PIT-38 jest ostatni dzień kwietnia (a gdy ostatni dzień kwietnia wypada w dzień wolny - to pierwszy po nim następujący dzień roboczy).

Jeśli podatnik niezależnie od skarbówki wypełni PIT samodzielnie, np. elektronicznie w inny sposób niż poprzez Portal Podatkowy, czy w sposób papierowy - to pierwszeństwo zawsze będzie miała deklaracja, którą podatnik wypełnił samodzielnie.

Złożenie PIT a e-urząd skarbowy

Ostatnimi czasy wystartował internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl. Usługi udostępniane w serwisie są dostosowywane do potrzeb różnych grup użytkowników tak, aby maksymalnie ułatwić im rozliczenia podatkowe i załatwianie spraw w KAS. Korzystanie z e-US to oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne płatności i łatwy dostęp do informacji. Projekt jest budowany etapami do września 2022 r. e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa. Za pomocą e-urzędu skarbowego można dokonywać płatności podatku wynikającego z zeznania rocznego, jak również łączyć się do aplikacji Twój e-PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów