Poradnik Przedsiębiorcy

Skarbówka złoży PIT za Ciebie - sprawdź kiedy

W myśl zasady “urzędy przyjazne obywatelom” i fiskus postanowił być tym przyjaznym, a nie jak do tej pory - postrzeganym jako ten budzący strach. Swoją sympatię chce zbudować poprzez realizację hasła “skarbówka złoży PIT za ciebie”. Jednakże, na razie jest przyjazny tylko dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ponieważ aktualnie urząd oferuje jedynie rozliczenie PIT-37.

Co zrobić, aby urząd wypełnił PIT za podatnika?

Aby to skarbówka wypełniła zeznanie roczne PIT-37 za podatnika, wystarczy złożyć wniosek PIT WZ, czyli inaczej “wniosek o rozliczenie PIT przez urząd skarbowy”. Formularz PIT WZ można złożyć tylko elektronicznie:

 • za pośrednictwem formularza interaktywnego na stronie e-deklaracji,

 • za pośrednictwem portalu podatkowego Ministerstwa Finansów,

 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Aby złożyć PIT WZ za pośrednictwem jednej z powyższych metod niezbędny jest tzw. podpis online. W przypadku wysyłania wniosku PIT-WZ przez e-deklaracje i portal podatkowy jest nim kwota przychodu z ubiegłego roku lub podpis elektroniczny. Natomiast w przypadku wysyłania WZ poprzez bankowość elektroniczną danymi uwierzytelniającymi są login oraz hasło stosowane podczas logowania do banku.

Informacje, które powinien zawierać PIT WZ

Wzór wniosku PIT-WZ został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2017, poz. 550).  

Skarbówka wypełni PIT za ciebie, gdy wniosek PIT WZ będzie zawierał następujące dane:

 1. rok, za który składany jest wniosek;

 2. miejsce składania wniosku (nazwa i adres urzędu skarbowego);

 3. dane identyfikacyjne i adresowe podatnika: identyfikator podatkowy, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania;

 4. dane identyfikacyjne małżonka: identyfikator podatkowy, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia - jeśli rozliczenie ma być wspólne z małżonkiem;

 5. informacje:

 • o sposobie opodatkowania,

 • o korzystaniu przez podatnika lub małżonka z rodzaju kosztów uzyskania przychodów,

 • o korzystaniu przez podatnika lub małżonka z ulgi rehabilitacyjnej oraz kwotach tej ulgi,

 • o wysokości ulgi na dzieci,

 1. adres e-mail, na który urząd ma przysłać informację zwrotną o wypełnionym PIT,

 2. podpis składającego.

Kto może złożyć PIT-WZ?

PIT-WZ mogą złożyć tylko podatnicy uzyskujący przychody za pośrednictwem płatników, czyli od:

 • pracodawców,

 • spółdzielni pracy,

 • organów rentowych,

 • centrów integracji społecznej,

 • rolniczych spółdzielni produkcyjnych,

 • osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych,

 • uczelni, aresztów śledczych, zakładów karnych,

Jak widać na podstawie powyższego, usługa “skarbówka złoży PIT za ciebie” dotyczy jedynie osób, które otrzymują PIT-11, PIT-11A, PIT-R czy PIT-8C, a nie przedsiębiorców.

Wniosek o rozliczenie PIT przez urząd skarbowy mogą złożyć osoby rozliczające się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Kiedy złożyć PIT-WZ?

PIT WZ należy złożyć od 15 marca do 18 kwietnia. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie do urzędu skarbowego. Następnie skarbówka złoży PIT za ciebie - urząd skarbowy ma 5 dni, aby wypełnić nasz PIT (w oparciu o otrzymane PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-8C) i przysłać nam na e-maila informację o wypełnionym zeznaniu rocznym wraz z linkiem do zobaczenia rozliczonego PIT-u.

Czy złożenie wniosku PIT-WZ jest obowiązkowe?

Złożenie WZ nie jest obowiązkowe. Jest to jedynie ukłon ze strony administracji, aby podatnik nie musiał wypełniać sam PIT-37. Jednak wciąż można wypełniać PIT roczny innymi sposobami: osobiście, przez programy komputerowe, księgowe czy biura rachunkowe.

Skarbówka złoży PIT za Ciebie - procedura krok po kroku

Przedstawiamy, jak w skrócie wygląda procedura rozliczenia PIT przez fiskusa:

 1. Podatnik wypełnia PIT-WZ.

 2. Podatnik wysyła PIT WZ do swojego urzędu drogą elektroniczną (między 15 marca a 18 kwietnia).

 3. W ciągu 5 dni urząd wysyła wypełniony PIT na adres e-mailowy podatnika (podany w PIT WZ).

 4. Podatnik do 30 kwietnia ma czas na zaakceptowanie wypełnionego PIT-u.

 5. Gdy podatnik zaakceptuje wypełniony PIT - uznaje się go za rozliczony.

 6. Gdy podatnik odrzuci wypełniony PIT - musi wypełnić zeznanie roczne “na własną rękę”.

 7. Gdy podatnik do 30 kwietnia nie dokona żadnej akcji (ani nie zaakceptuje, ani nie odrzuci wypełnionego PIT-u) - wtedy zeznanie roczne uznaje się za zaakceptowane.

PIT 40 a PIT WZ

Przepisy wprowadzające możliwość wypełnienia PIT przez urząd skarbowy (PIT WZ) zniosły możliwość wypełnienia PIT-u przez pracodawcę poprzez PIT 40.