Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Z nowym rokiem więcej deklaracji bez e-podpisu

Za niespełna miesiąc, bo już od 1 stycznia 2014, podatnicy będą mogli wysyłać więcej deklaracji drogą elektroniczną. Dobrą wiadomością jest to, że nie będzie przy tym wymagane posiadanie e-podpisu poświadczonego certyfikatem kwalifikowanym.

Deklaracje obecnie

Aktualnie przez Internet podatnik może bez stosownego elektronicznego podpisu wysłać następujące deklaracje:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39;
 • podatek od towarów i usług - VAT-7, VAT-7K, VAT-7D;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych - PCC-3.

Od nowego roku

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra finansów wśród deklaracji, które będzie można przesyłać w wersji elektronicznej, znajdą się:

 • deklaracja podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP),
 • podatek akcyzowy (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,
 • deklaracja od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),
 • deklaracja podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),
 • informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A),
 • informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B),
 • informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C),
 • informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym, z wyłączeniem gazu (INF-D),
 • informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-1),
 • informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J),
 • informacja o olejach smarowych i pozostałych w składzie podatkowym (INF-K),
 • deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P),
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych, z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych (AKC-WG),
 • deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U),
 • deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA),
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.

Podatnicy będą mogli składać deklaracje elektroniczne już za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 30 listopada 2013 r.

Elektroniczny podpis nie będzie konieczny w przypadku osób fizycznych. Odmiennie sprawa przedstawia się w kwestii osób prawnych oraz jednostek niemających osobowości prawnej, gdyż w ich przypadku stosowanie tego zabezpieczenia będzie ciągle obowiązkowe.