0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stan konta w ZUS sprawdzisz tylko przez PUE!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Składki podlegające wpłacie do ZUS-u są ewidencjonowane na kontach ubezpieczonych. Na podstawie tych środków jest wyliczana wartość emerytury. Dotychczas urzędnicy ZUS-u co roku rozsyłali do każdego ubezpieczonego informację o wysokości składek wpłaconych w poprzednim roku przez płatnika. Poprawka w tarczy antykryzysowej sprawi, że stan konta w ZUS ubezpieczeni powinni sprawdzać samodzielnie.

Informacja o składkach zgromadzonych na koncie ubezpieczonego

Ubezpieczeni, za których były wpłacane składki, są co roku informowani o stanie konta w ZUS na 31 grudnia roku poprzedniego. Takie pisma wysyłane były przez urzędników maksymalnie do 31 sierpnia każdego roku. Informacje, jakie powinny się takim dokumencie znaleźć, określa art. 50 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Są to dane dotyczące: 

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego;
  • hipotetycznej emerytury;
  • kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, zewidencjonowanych na subkoncie wg stanu na 31 grudnia poprzedniego roku;
  • składek na ubezpieczenie emerytalne należnych oraz wpłaconych z poprzednim roku;
  • składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych;
  • składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie.

W większości przypadków takie informacje lądowały w koszu, wreszcie pojawił się pomysł, aby takie dane weryfikować elektronicznie.

Stan konta w ZUS będzie dostępny na portalu PUE

Od 2020 roku domyślną formą przekazania informacji przedstawiającej stan konta w ZUS nie będzie już tradycyjna droga, czyli pismo wysłane listem. Zgodnie z projektem informacja o stanie konta będzie udostępniana ubezpieczonemu na jego koncie w PUE. Tylko na żądanie ubezpieczonego ZUS prześle takie dane pocztą.

Pobieranie danych ubezpieczonego z PUE

Na profilu ubezpieczonego będzie też możliwość pobierania danych zgromadzonych przez ZUS, a dotyczących m.in. uzyskiwanych przez ubezpieczonego świadczeń. Dokumenty te mogą zostać zweryfikowane przez ZUS za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej. Tak potwierdzony dokument w czasie stanu epidemii będzie miał taką samą moc jak wydany przez pracownika Zakładu.

Tarcza wprowadza wiele nowych zmian w prawie. W tym przypadku są one korzystne, zarówno dla pracowników ZUS, którzy nie będą musieli ich rozsyłać do każdego ubezpieczonego z osobna, jak i dla samych ubezpieczonych, którzy nie będą musieli zgromadzić listów otrzymywanych cyklicznie raz w roku. Nareszcie ZUS sięga po rozwiązania, jakie daje współczesna technologia, a przy okazji dobrą informacją jest to, że zadba o środowisko.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów