0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przelew do ZUS - opłacanie składek na jedno konto w ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odpowiednie kwoty związane ze składkami na ubezpieczenia zawsze były uiszczane na cztery odrębne numery rachunków bankowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw przedsiębiorstwom, ułatwiając sposób dokonywania przelewów i upraszczając formalności z nimi związane. Z artykułu można się dowiedzieć, jak będzie wyglądało opłacanie składek na jedno konto w ZUS.

Co się zmieni w sposobie opłacania składek społecznych od 2018 roku?

Z początkiem stycznia 2018 r. zmieni się sposób dokonywania opłat za składki takie jak:

  • ubezpieczenia społeczne,

  • ubezpieczenia zdrowotne,

  • Fundusz Pracy,

  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych,

  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Opłaty za wszystkie te składki będą dokonywane jednym przelewem, na jeden indywidualny rachunek składkowy. Jest to duże uproszczenie dla przedsiębiorcy.

Ważne!

Od 1 stycznia opłacanie składek na jedno konto w ZUS będzie wyglądało tak samo, jak dokonywanie przelewu np. za usługi telekomunikacyjne.

Na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej ZUS zostanie ustalony udział procentowy składek na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Każda wpłata będzie tak rozliczona, aby w pierwszej kolejności zostało zabezpieczone najstarsze zadłużenie. Dzięki temu, gdy wystąpi zaległość, koszty odsetkowe nie będą rosły. Nie będzie również potrzeby, aby wskazywać okres, za który ma być dokonana wpłata. 

Kiedy zostanie przekazany indywidualny numer składkowy?

Indywidualny numer składkowy dotrze do każdego przedsiębiorcy drogą pocztową do 31 grudnia 2017 r. na adres siedziby firmy lub na adres do korespondencji. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić w ZUS-ie, czy podany adres jest aktualny. W przypadku, gdy płatnik składek takiego numeru nie otrzyma do końca roku, konieczne będzie zgłoszenie do placówki ZUS lub kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).

Ważne!

Indywidualny numer rachunku można również sprawdzić na stronie ZUS-u eskladka.pl, wpisując swój nr REGON i NIP.

Struktura numeru rachunku składkowego

Indywidualny numer rachunku składkowego będzie zawierał stały numer ZUS, a także NIP przedsiębiorcy. Na podstawie tego numeru będą rozliczane wpłaty na koncie przedsiębiorcy przez ZUS.

Opłacanie składek na jedno konto w ZUS

Źródło: http://www.zus.pl/

 

Jeżeli dane się nie zgadzają - przykładowo numer NIP jest nieprawidłowy - wówczas należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w ZUS.

Opłacanie składek na jedno konto w ZUS od stycznia 2018 r.

Przedsiębiorca musi pamiętać, że wszystkie 4 rachunki bankowe, na które dotychczas wpłacał składki, zostają zamknięte 31.12.2017 r. Opłacając składki po tej dacie, należy je przelać już na indywidualny numer rachunku, bez względu na to, za jaki okres były należne. Wpłata nie wymaga podawania ani danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy, ani informacji o tym, czego dotyczy dana wpłata.

Ważne!

Przedsiębiorcy rozliczający się w układzie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności powinni opłacać składki bieżące oraz raty jednym przelewem - ZUS samodzielnie rozdzieli wpłatę według terminu płatności składki i raty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów