0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki za grudzień a jedno konto w ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zastanawiam się, jak dokonać płatności składek za grudzień 2017 roku? Jak wygląda temat opłaty składki za grudzień a jedno konto w ZUS? Czy płacić jak do tej pory na trzy dotychczasowe numery kont? Czy już wykonać jeden przelew na indywidualny nowy numer składkowy?

Jakub, Bielsko

Wprowadzenie jednego numeru konta do wpłaty składek ZUS od 1 stycznia 2018 roku budzi pewne wątpliwości. Szczególnie często pojawia się pytanie, na jakie konto wpłacić składki za grudzień 2017 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od października 2017 roku do końca grudnia 2017 roku prowadził wysyłkę listów z nowymi numerami kont składkowych. Osoba prowadząca działalność gospodarczą do końca 2017 r. otrzyma informację o nadanym jej indywidualnym numerze konta. W sytuacji, gdy płatnik nie otrzyma listowanie indywidualnego numeru konta lub jeśli zgubi tę informację, powinien skontaktować się z placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej.

Zapłata składki za grudzień a jedno konto w ZUS

Składki za grudzień 2017 według wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można opłacić na dwa sposoby. Wszystko zależy od tego, kiedy przedsiębiorca dokona płatności grudniowej składki ZUS.

Zapłata składek za grudzień do 31 grudnia 2017 r.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca decyduje się zapłacić grudniowe składki do 31 grudnia 2017 r. (przed terminem ich płatności), należy zrobić to na dotychczasowych zasadach. Dokonując wpłaty na ZUS do 31 grudnia 2017 r., płatnik musi wykonać odrębne przelewy na konta:

  • ubezpieczeń społecznych,
  • ubezpieczenia zdrowotnego,
  • Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Funduszu Emerytur Pomostowych.

Składki za grudzień a jedno konto w ZUS - opłacenie w ustawowym terminie

Opłacając składki za grudzień 2017 roku w ustawowym terminie, czyli w styczniu 2018 r., przedsiębiorca musi wykonać jeden zwykły przelew na nowy indywidualny numer rachunku składkowego na zbiorczą kwotę wszystkich składek. Obecnie na deklaracji rozliczeniowej DRA nie ma podanej sumy składek i każdy płatnik musi sam zsumować składki wykazane w deklaracji w celu zapłaty łącznej kwoty na NRS.

Po 1 stycznia 2018 roku dotychczasowe rachunki bankowe ZUS zostaną zamknięte. Od tej daty każdy przedsiębiorca dokonuje już wpłat wyłącznie na indywidualny numer rachunku składkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów