0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka VAT 0% - nowe rozporządzenie ze względu na pandemię

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dniu 12 marca 2020 roku został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Projekt ten ma na celu wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania narastającemu zagrożeniu epidemii i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej koronawirusem. W związku z tym, planowane jest obniżenie stawki VAT na dostawy niektórych środków medycznych. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić aby stawka VAT 0% była właściwa!

Jakie towary będzie obejmować stawka VAT 0%?

Zgodnie z § 1 rozporządzenia, obniżenie stawki VAT do 0% dotyczy dostaw:

 1. wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

 2. szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej, produktów leczniczych oraz substancji czynnych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne,

 3. produktów biobójczych takich jak:

  1. środki dezynfekujące,
  2. specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w wodzie, powietrzu i glebie,
 4. środków ochrony indywidualnej takich jak: 

  1. maski, 

  2. kombinezony, 

  3. ochraniacze na buty, 

  4. czepki,

  5. rękawice.

Stawka VAT 0% na powyższe towary po wejściu w życie wspomnianego rozporządzenia będzie mogła być stosowana od 1 lutego 2020 roku (a więc dotyczy ona również dostaw mających miejsce przed wejściem w życie rozporządzenia) do 31 sierpnia 2020 roku.

Warunki stosowania obniżonej stawki VAT

Obniżenie stawki VAT nie dotyczy odpłatnych dostaw realizowanych pomiędzy firmami czyli w tzw. B2B czy w przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych tzw. B2C. Stawkę VAT 0% można zastosować wyłącznie w przypadku darowizny przeznaczonej na cele związanej z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (SARS CoV-2). Dodatkowo darowizna ta musi zostać przekazana na rzecz:

 1. Agencji Rezerw Materiałowych - na realizację zadań ustawowych;

 2. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych - na realizację zadań statutowych.

Prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT 0% przysługuje wyłącznie w przypadku zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy darczyńcą i obdarowanym z której wynika, że przekazane środki będą wykorzystane na walkę z koronawirusem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów