0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stosunek pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stosunek pracy - więź prawna łącząca pracodawcę i pracownika. Przez nawiązanie stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz przełożonego i pod jego kierownictwem, a także w miejscu i czasie, które mu wyznaczył, a pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem.

W przypadku, gdy zatrudnienie ma cechy stosunku pracy, nie ma znaczenia nazwa umowy. Nie jest dopuszczalne, aby zastępować umowę o pracę umową cywilnoprawną, jeśli są obecne wyżej wymienione cechy stosunku pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów