0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin wystawienia faktury dla usług budowlanych 2014

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z pierwszym dniem roku 2014 zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej Ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczą między innymi kwestii wystawiania faktur. Przeszłością stał się siedmiodniowy termin na wystawienie faktury, liczony od dnia wydania towaru/realizacji usługi. Został on bowiem zastąpiony przez przepis - znajdujący się bezpośrednio w ustawie o VAT, a nie w rozporządzeniu MF - który mówi, że fakturę od nowego roku należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru/realizacji usługi. Tak mówi zasada ogólna, jednak w znowelizowanym prawie pojawiają się wyjątki stanowiące odstępstwo od reguł generalnie panujących. Dotyczą m.in. podatników, którzy świadczą usługi budowlane i budowlano-montażowe.

Nie ma już 7 dniowego terminu na wystawienie faktury

Regulacje zawarte dotąd w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur zostały przeniesione w zmodyfikowanej wersji do treści Ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy dotyczące terminów wystawiania faktur znalazły się w

art. 106i znowelizowanej ustawy:

“Fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (...)”.

Powyższy zapis jest zasadą ogólną - ustawodawca ustanowił od niej wyjątki, które są istotne między innymi dla przedsiębiorców świadczących usługi budowlane i budowlano-montażowe.

Na wystawienie faktury za usługi budowlane przedsiębiorca ma 30 dni

Do końca roku 2013 przedsiębiorcy wykonujący usługi budowlane lub budowlano-montażowe musieli trzymać się zasady ogólnej, czyli siedmiodniowego terminu, liczonego od daty realizacji usługi. Nowa zasada szczególna - obowiązująca od początku nowego roku - mówi, że:

“Fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a (świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych) (...)”.

Z tego powodu świadczący takie usługi w bieżącym roku muszą wystawić fakturę nie później niż 30 dnia od daty ich realizacji. Oznacza to, że tak brzmiący przepis może zarazem wydłużyć termin wystawienia dokumentu (porównując z tym z ogólnej zasady), jak i go skrócić. Aby lepiej wyjaśnić tę informację, warto posłużyć się paroma przykładami.

Przykład 1a.

Dnia 7 stycznia 2014 roku firma wykonała usługę remontu okien w budynku gospodarczym. Tego również dnia zleceniodawca odebrał wykonane prace potwierdzając to podpisem na protokole odbioru robót. Firma wykonująca roboty fakturę powinna wystawić najpóźniej:

  • 6 lutego 2014 roku.

Przykład 1b.

Dnia 7 stycznia 2014 roku sklep z oknami sprzedał zestaw okien. Klient dokonał odbioru towaru. Firma dokonująca dostawy towaru fakturę winna wystawić najpóźniej:

  • 15 lutego 2014 roku.

Powyższe przykłady pozwalają zauważyć, iż szczególny moment wystawienia faktury dla przedsiębiorców świadczących usługi budowlane i budowlano-montażowe może oznaczać skrócenie czasu na udokumentowanie sprzedaży w porównaniu do zasad ogólnie obowiązujących.

Przykład 2a.

Dnia 21 marca 2014 roku firma zakończyła remont tarasu należącego do kawiarni. Usługobiorca poświadczył odbiór robót podpisując protokół zdawczy remontu, w tym samym dniu. Firma wykonująca roboty fakturę powinna wystawić najpóźniej:

  • 20 kwietnia 2014 roku.

Przykład 2b.

Dnia 21 marca 2014 roku dokonano sprzedaży klamek wraz z mechanizmami. Firma dokonująca dostawy towaru fakturę winna wystawić najpóźniej:

  • 15 kwietnia 2014 roku.

Wykonujący usługi budowlane równocześnie mają możliwość, w niektórych przypadkach, wydłużyć ostateczny moment wystawienia faktury - a tym samym opóźnić go w stosunku do ogólnych zasad.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Termin wystawienia faktury jest tak istotną kwestią dla świadczących usługi budowlane ze względu na to, że od początku nowego roku w ich przypadku obowiązek podatkowy rodzi się w momencie wystawianie faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3a znowelizowanej ustawy o VAT). A więc możliwość manewrowania datą wystawienia faktury w zakresie, w jakim pozwala na to ustawa o VAT ma dla podatników świadczących omawiany rodzaj usług kluczowe znaczenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów