0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na wypoczynek dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcę nie obowiązują żadne normy czasu pracy, tak jak dzieje się to w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę. Swój biznes można prowadzić 24/7, ale czy jest to realnie do wykonania? Oczywiście, że nie – także osoby prowadzące działalność potrzebują odpoczynku. Ostatnio pojawił się projekt proponujący zwolnienie z opłacania składek za czas „urlopu”. Na czym dokładnie miałaby polegać ulga na wypoczynek?

Czy przedsiębiorca może wziąć urlop?

Co roku pracownicy mają prawo do 2-tygodniowego nieprzerwanego urlopu, który powinni przeznaczyć na regenerację sił. Taki przywilej przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Przedsiębiorca może wprawdzie zorganizować sobie taki wypoczynek w dowolnym momencie – nie jest on ograniczony żadnymi przepisami prawa. Przeważnie jednak wyjazd na wakacjewiąże się z koniecznością wstrzymania prowadzenia biznesu. Brak aktywności w czasie „urlopu” nie oznacza jednak zwolnienia z obowiązków względem fiskusa czy ZUS. To może się niedługo zmienić!

Ulga na wypoczynek, czyli nowy przywilej dla przedsiębiorców

W ostatnim czasie wpłynął do sejmu poselski projekt o zmianie ustawy Prawo przedsiębiorców. Zaproponowano w nim nową ulgę w postaci 50% zwolnienia z opłacania składek społecznych w jednym dowolnym miesiącu w ciągu roku kalendarzowego.  Nowy przepis otrzymałby brzmienie:

„Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przynajmniej przez okres przekraczający 6 miesięcy, niezatrudniający pracowników, może skorzystać w danym roku kalendarzowym w jednym wybranym przez siebie miesiącu z obniżenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne o 50% z tytułu realizacji prawa do wypoczynku”.

Z powyższego wynika, że ulga na wypoczynek zostanie przyznana przedsiębiorcy, który spełnia co najmniej trzy warunki:

  • jest osobą fizyczną,
  • nie zatrudnia pracowników (samozatrudniony),
  • prowadzić działalność nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy.

W związku z tym, że zwolnienie dotyczy jedynie składek na ubezpieczenia społeczne, to z ulgi tej nie skorzystają osoby opłacające wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czyli np. posiadające prawo do emerytury, renty rodzinnej, przebywające na zasiłku macierzyńskim czy pracujące dodatkowo na etacie.

Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Z pewnością mogłaby odciążyć niejednego przedsiębiorcę, którzy wyjeżdżając na wczasy, nie może realizować bieżącej działalności gospodarczej. Projekt nie daje też pola do nadużyć dzięki odgórnej regulacji co do kwoty zwolnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów