0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wykazać otrzymany PIT-11 od pracodawcy w zeznaniu rocznym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

PIT-11 możemy otrzymać od pracodawcy w formie dokumentu pisemnego lub przez internet w formie elektronicznej. Wypełniony formularz PIT-11 zawiera informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek, zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podatnicy mają jednak wątpliwości, jak wykazać otrzymany PIT-11.

Jak wykazać otrzymany PIT-11 w zeznaniu rocznym?

Jeśli otrzymaliśmy kilka formularzy PIT-11, wtedy kwoty z tych samych pól w kilku PIT-ach musimy zsumować i do danego pola w PIT rocznym przenosimy już kwotę zsumowaną.

Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki z PIT-11 należy przenieść w odpowiednie rubryki PIT-37 lub PIT-36.

W poz. 94 PIT-36 należy wykazać przychody z tytułu umowy o pracę, do których w poz. 95 podatnik stosuje 50% koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy. Natomiast w poz. 126 trzeba wykazać przychody, do których w poz. 127 podatnik stosuje 50% koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w inny sposób niż skalą podatkową, tj. podatkiem liniowym, ryczałtem czy kartą podatkową, oprócz zeznania rocznego z działalności składa się PIT-37 w celu rozliczenia PIT-11.

Przykład 1.

Pan Mateusz ma 30 lat i jest zatrudniony na umowę zlecenie w firmie A. Za 2022 rok otrzymał PIT-11. Dane od pracodawcy zawarte w PIT-11 przedstawione zostały w następujący sposób:

 • przychód w poz. 58 - 30 000 zł,
 • koszty uzyskania przychodów w poz. 59 - 750 zł,
 • dochód w poz. 60 - 29 250 zł,
 • zaliczka pobrana przez płatnika w poz. 61 - 1 700 zł
 • składki społeczne w poz. 95 - 5 000 zł

W jaki sposób pan Mateusz powinien wykazać otrzymany PIT-11 w PIT-37 za 2022 rok, jeśli występuje on jako podatnik?

Dane w zakresie przychodu wskazuje się w poz. 67, koszty uzyskania przychodu w poz. 68, dochód w poz. 69 a zaliczkę pobraną przez płatnika w poz. 66 pozycje te znajdują się w części D.1 DOCHODY I STRATY PODATNIKA - wiersz 3. - Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy. Z kolei wartość składek społecznych wprowadza się tylko z poz. 95 z PIT-11 do poz. 122 w PIT-37.

Przykład 2.

Pan Michał ma 40 lat i jest zatrudniony na umowę o dzieło (za przekazanie praw autorskich do projektu) w firmie A i jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową. Za 2022 rok otrzymał PIT-11, w którym są następujące dane:

 • przychód w poz. 70 - 30 000 zł,
 • koszty uzyskania przychodu w poz. 74 - 750 zł,
 • dochód w poz. 71 - 29 250 zł,
 • zaliczka pobrana przez płatnika w poz. 72 - 1 700 zł.

W jaki sposób pan Michał powinien wykazać otrzymany PIT-11 w PIT-36, jeśli występuje on jako podatnik?

Dane w zakresie przychodu wykazuje się w poz. 121, koszty uzyskania przychodu w poz. 127, dochód w poz. 123 a zaliczkę pobraną przez płatnika w poz. 125 (pozycje te znajdują się w części D. 1 DOCHODY I STRATY PODATNIKA - wiersz 7. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy.

Przykład 3.

Pani Beata ma 21 lat i dostała od pracodawcy PIT-11 za 2022 z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę. Dane od pracodawcy zawarte w PIT-11 przedstawione zostały w następujący sposób:

 • przychód w poz. 110 - 82 715 zł (łączna suma przychodów wykazana w poz. 109),
 • składki na ubezpieczenie społeczne w poz. 97.

W jaki sposób pani Beata powinna wykazać otrzymany PIT-11 w PIT-36, jeśli występują ona jako podatnik?

Z otrzymanego PIT-11 Pani Beata wykazuje w PIT-36 wyłącznie przychód w poz. 79 zeznania rocznego (pozycja ta znajduje się w części D. PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148, 152, 153 i 154 USTAWY - wiersz Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy).

Jak wykazać otrzymany PIT-11 od innej instytucji w zeznaniu rocznym?

W sytuacji gdy uzyskamy korzyść majątkową – np. wygramy w konkursie, zostanie nam naliczony bonus z banku, wymienimy punkty w sklepie na darmowy produkt, uzyskamy zwrot IKZE itp. – wówczas otrzymać możemy PIT-11. Taki PIT-11 zwykle ma uzupełnione dane osobowe oraz informację o uzyskanym przychodzie w części F. „Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy”. Inne pola pozostaną puste (zwykle część E czy G). Przychód określony w tej części uzupełnia się na PIT-36 w polu 140 (w przypadku podatnika) lub 202 (w przypadku małżonka), natomiast PIT-37 w polu 76 (w przypadku podatnika) lub 111 (w przypadku małżonka).

Przykład 5.

Pan Marcin otrzymał od funduszu inwestycyjnego PIT-11 za 2022 rok, gdzie w części F druku w poz. 99 ma wprowadzoną kwotę 4 000 zł tytułem „Zwrot z IKZE” (w poz. 105 suma kwot z części F). W jaki sposób pan Marcin powinien wykazać otrzymany PIT-11 w PIT-36, który składa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Pan Marcin kwotę 4 000 zł z poz. 105 PIT-11 powinien przepisać do poz. 140 PIT-36 oraz poz. 142.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów