Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup usługi reklamowej na Facebooku - jak rozliczyć?

Facebook to obecnie jeden z najbardziej popularnych portali społecznościowych na świecie. W Polsce cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród młodzieży, ale także wśród innych grup wiekowych. Wielu przedsiębiorców ogłasza się tam, korzystając z możliwości reklamy. Nie każdy z nich jednak wie, jak prawidłowo rozliczyć zakup usługi reklamowej na Facebooku. Dowiedz się, jak poprawnie rozliczyć zakup usługi reklamowej na facebooku.

Zakup usługi reklamowej na Facebooku - faktura wystawiona przez polską siedzibę 

Od maja 2012 roku Facebook posiada siedzibę także w Polsce. Istnieje zatem prawdopodobieństwo otrzymania faktury wystawionej przez Facebook Poland Sp. z o.o. w walucie polskiej oraz opodatkowaną stawką 23%. Wówczas z rozliczeniem reklamy nie ma problemu, gdyż w takiej sytuacji zakup usługi reklamowej na Facebooku uznawany jest za standardową krajową transakcję, niewymagającą żadnych dodatkowych czynności.

Zakup usługi reklamowej na Facebooku a wewnątrzwspólnotowe nabycie usług

W wielu jednak przypadkach faktura nadal wystawiania jest przez Facebook Ireland Limited. Zakup usługi reklamowej na Facebooku podany jest w PLN lub EUR, a na fakturze nie zostaje wykazany VAT.

Należy zacząć od tego, że jest to wówczas transakcja wewnątrzwspólnotowa. Aby prawidłowo ją rozliczyć, polski nabywca musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. W tym celu składa w urzędzie skarbowym formularz VAT-R, przy którym podczas wypełniania należy zwrócić szczególną uwagę na część C.3.

Zakup usługi reklamowej na Facebooku w takim przypadku kwalifikowany jest jako import usług regulowany art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że  miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym obowiązek rozliczenia VAT-u związanego z importem usługi spoczywa na nabywcy usługi.

Zakup usługi reklamowej na Facebooku - rozliczenie

Transakcję wewnątrzwspólnotową należy opodatkować polską stawką podatku VAT właściwą dla dostaw tego typu usług w Polsce. W przypadku usług reklamowych będzie to 23%.

Kwota podatku VAT należnego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia usług stanowi jednocześnie VAT naliczony. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia usług, przy czym może ono zostać zrealizowane w ww. okresie, albo w deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Ważne!

W przypadku faktur wystawionych w walucie obcej, podatnik dla celów podatku VAT przelicza wartość z faktury na PLN według średniego kursu danej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Nievatowiec a zakup usługi reklamowej na Facebooku

Podmiot niebędący podatnikiem VAT w przypadku otrzymania faktury za zakup usługi reklamowej na Facebooku od Facebook Ireland Limited również jest zobowiązany do rejestracji dla celów VAT-UE. W tym celu należy uzupełnić formularz VAT-R (w części C.3).

Następnie całą transakcję podmiot zobowiązany jest opodatkować krajową stawką VAT na dokumencie wewnętrznym opodatkowania a wyliczony podatek VAT wpłacić na konto urzędu skarbowego. Przedsiębiorca będący nievatowcem nie składa zwykłej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K a jedynie VAT-9M. Druk ten należy złożyć i opłacić do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.