0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt kupiecki - wszystko co warto wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorca jest zainteresowany zakupem towarów lub usług i nie posiada odpowiednich środków finansowych, by uregulować należności. Dogodnym wyjściem w tej sytuacji jest kredyt kupiecki.

Co to jest kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki jest formą zgody sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towar bądź wykonaną usługę po terminie dostawy. Nie wymaga szczególnej formy prawnej. Może zostać potwierdzony umową, ustalonymi warunkami czy terminem płatności.

Prowadząc małą czy średnią firmę, przedsiębiorca dysponuje raczej niewielkim majątkiem. W tej sytuacji banki nie pomagają w uzyskaniu krótkoterminowych kapitałów (występuje niska wiarygodność kredytowa).

Kredyt kupiecki występuje w obrocie gospodarczym w dwóch formach:

  • kredytu odbiorcy w formie zaliczki  oraz
  • kredytu dostawcy.

Kredyt kupiecki - jakie warunki trzeba spełnić?

Na rynku istnieją dwie podstawowe metody, przy pomocy których udzielane są kredyty kupieckie. Należy wyróżnić podejście indywidualne i systemowe. Pierwsze wiąże się ze sprawdzeniem wiarygodności kredytowej kontrahenta. W oparciu na dokonanej ocenie przygotowywana jest oferta kredytowa. Natomiast metoda systemowa polega na pogrupowaniu kontrahentów na odpowiednie kategorie, do których przypisane są poszczególne warunki udzielenia kredytu.

Kredyt kupiecki - jakie korzyści?

Kredyt kupiecki, jako pozabankowa forma finansowania działalności gospodarczej, jest popularną alternatywą dla kredytów udzielanych przez instytucje kredytowe. Przede wszystkim eliminuje skomplikowaną ścieżkę bankową i umożliwia kredytowanie wymiany handlowej między kontrahentami.

Dodatkowo jest konkurencyjną formą ze względu na koszty. W obrocie gospodarczym określany jest mianem najtańszego. Kredytobiorca ma możliwości dokonania sprzedaży towaru bądź usługi jeszcze przed upływem terminu płatności. Poza tym kredyt kupiecki najczęściej oferowany jest bezpłatnie. Firmy nie ponoszą kosztów odsetkowych. Jest to szczególnie korzystne dla początkujących przedsiębiorców, którzy nie mają zdolności kredytowej.

Jaki termin płatności?

Nie ma jednoznacznych przepisów, które określają termin spłaty kredytu kupieckiego. Najczęściej przyjmowanym okresem odroczenia jest 30 dni. Terminy płatności stanowią podstawowy element negocjacji dotyczących kredytu kupieckiego.

Zabezpieczenie kredytu kupieckiego

Jednym ze sposobów zabezpieczenia kredytu kupieckiego jest jego ubezpieczenie. Umożliwi to uchronienie się przed upadłością bądź zatorami płatniczymi. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku wypłaty kwoty wynikającej z umowy ubezpieczyciel potrąca około 20% wkładu własnego.

Kolejnym sposobem zabezpieczenia jest tzw. rabat (skonto). W ten sposób sprzedający obniża cenę za natychmiastową zapłatę. Klient samodzielnie może określić, ile zapłaci i w jakim terminie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów