0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak otrzymać dotacje z Unii Europejskiej - w pigułce?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Proces ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej składa się z kilku etapów. Co ważne, aby otrzymać dotację nie trzeba być zgłoszonym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. 

Określ swój cel

Pierwszym krokiem osoby starającej się o dofinansowanie z UE powinno być wyznaczenie celu, na jaki mają być przeznaczone środki. Niezbędne jest więc przygotowanie odpowiedniego biznesplanu działalności gospodarczej, w którym należy umieścić swój pomysł, właściwe uzasadnienie oraz skutki, jakie dana inwestycja niesie za sobą. Ważne jest również, aby wybrać zakres przestrzenny oraz czasowy projektu, a więc czy ma on być realizowany na terenie całej Polski, określonego województwa, powiatu, czy też gminy.

Dotacje z Unii Europejskiej są przyznawane w ramach różnych programów

Kolejnym krokiem do ubiegania się o dotacje z Unii jest wybranie odpowiedniego programu operacyjnego oraz działań, które będą najbardziej odpowiadały potrzebom działalności. Program powinien być tak dopasowany, aby wyznaczone w jego ramach działanie przyczyniło się do osiągnięcia zamierzonego celu. Pomocna może okazać się aplikacja dostępna na Portalu Funduszy Europejskich. Znajduje się tam Poradnik Beneficjenta, który po udzieleniu odpowiedzi na kilka prostych pytań, pomoże wskazać z jakiego programu i działania można ubiegać się o dofinansowanie unijne.

Zapoznaj się z terminami składania wniosków

Następnym etapem powinno być znalezienie odpowiedniej instytucji, która ogłosi konkurs w ramach wybranego działania. Ważne jest także zapoznanie się z terminami naboru wniosków, miejscem ich złożenia oraz dokumentacją wybranego programu, która jest podstawą do prawidłowego opracowania aplikacji konkursowej.

Złóż wniosek i czekaj na pozytywne rozpatrzenie

W celu złożenia wniosku konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza, który dostępny jest na stronie wybranego programu operacyjnego. W przypadku, gdy o dofinansowanie występuje się po raz pierwszy, warto skorzystać z instrukcji jego wypełnienia. Należy go przygotować w wersji elektronicznej i papierowej, a w załączeniu powinny znaleźć się: harmonogram realizacji projektu, biznesplan, analiza finansowa oraz studium wykonalności. Tak złożone dokumenty są oceniane formalnie oraz merytorycznie. Oznacza to, iż sprawdzana jest treść projektu, jego wykonalność, a także zgodność z wymogami. Czas oceny takiego wniosku może trwać nawet do 3 miesięcy.

Istnieją firmy konsultingowe, które oferują pomoc przy pozyskiwaniu funduszy ze środków europejskich - zajmują się wypełnianiem wniosków, monitorowaniem realizacji umowy oraz rozliczeniem projektu.

Aby otrzymać dotacje z Unii Europejskiej - należy podpisać umowę

Umowę podpisuje się z instytucją, która zajmuje się przekazaniem dotacji. W dokumencie tym określone są obowiązki i uprawnienia, plan realizacji projektu oraz jego budżet, a także szczegóły z rozliczenia projektu. Dotacja wypłacana jest w formie refundacji. W celu jej uzyskania konieczne jest jeszcze złożenie wniosku o wypłatę łącznie z dokumentami, które potwierdzają poniesienie kosztów (faktury). Aby mieć pewność, że środki pieniężne zostaną przyznane, należy spełnić wszystkie obowiązki określone w umowie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów