Poradnik Przedsiębiorcy

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez podmiot zwolniony z VAT

Jestem przedsiębiorcą zwolnionym z podatku VAT. W tym miesiącu planuję dokonać po raz pierwszym zakupu towarów od kontrahenta mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Czy z tego tytułu ciążą na mnie jakieś dodatkowe obowiązki?

Joanna, Poznań

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji powinien zerejestrować się do VAT-UE jeszcze przed pierwszą transakcją. Dotyczy to zarówno czynnych płatników VAT, jak również podmiotów zwolnionych z VAT. Zgłoszenia rejestracyjnego należy dokonać za pośrednictwem formularza VAT-R.

Proszę mieć na względzie, że jako podmiot zwolniony z VAT będzie Pani musiała samodzielnie naliczyć oraz odprowadzić podatek VAT od dokonanej transakcji, a także wykazać go w odpowiedniej deklaracji. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy podatek od transakcji trzeba wykazać w deklaracji VAT-8 w części C - rozliczenie podatku należnego oraz deklaracji podsumowującej VAT UE.

Termin złożenia deklaracji i opłacenia podatku z nich wynikającego z VAT-8 upływa 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcja została dokonana. Po zapłaceniu podatku od transakcji będzie Pani mogła ująć wartość podatku w kosztach uzyskania przychodów.