0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o ogłoszenie upadłości - z czego się składa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wniosek o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika stanowi jedno z podstawowych praw przysługujących wierzycielowi.

Co musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Przede wszystkim, wierzyciel, który zdecyduje się na złożenie wniosek oogłoszenie upadłości dłużnika ma obowiązek uprawdopodobnić swoją wierzytelność (musi być to wierzytelność realnie istniejąca i poparta dowodem jej pochodzenia), oraz w przypadku, gdy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, jest zobowiązany do dołączenia wstępnej propozycji układu. Wymóg uprawdopodobnienia wierzytelności dotyczy każdego z wierzycieli, (nie dotyczy wierzycieli solidarnych) którzy występują z wnioskiem na jednym piśmie. Sąd w takim przypadku może w różny sposób rozpatrzyć wniosek, odrębnie dla każdego z wnioskodawców. Bardzo ważne jest iż nieuprawdopodobnienie posiadania wierzytelności we wniosku spowoduje od razu oddalenie takiego wniosku przez sąd, gdyż jak uzasadnił SN (V CKN 111/2001) sąd nie ma podstaw do badania istnienia po stronie wnioskodawcy wierzytelności przysługującej mu wobec uczestnika postępowania, gdyż przepisy upoważniają sąd wyłącznie do ustalenia, czy wierzyciel uprawdopodobnił swoją wierzytelność.

Propozycje układowe, które warto zawrzeć we wniosku o ogłoszenie upadłości

1. odroczenie wykonania zobowiązań;

2. rozłożenie spłaty długów na raty;

3. zmniejszenie sumy długów;

4. przekonwertowanie wierzytelności na udziały lub akcje;

5. zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Przy czym istotne jest, że  propozycje układowe mogą wskazywać więcej sposobów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów