0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W myśl kodeksu postępowania cywilnego komornik może wstrzymać czynności egzekucyjne, jeśli przed rozpoczęciem postępowania, dłużnik złoży na piśmie niepodważalny dowód na to, że obowiązek swój spełnił lub też w przypadku gdy wierzyciel zgodził się na odroczenie płatności jego długu, a także gdy dłużnik lub jego małżonek podniesie zarzut przeciw dokonaniu czynności na mocy umowy małżeńskiej, którą przedłoży komornikowi (należy wykazać, że wierzyciel wiedział o zapisach umowy małżeńskiej).

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych przez komornika

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych przez komornika nie oznacza całkowitej bierności po stronie organu. Komornik stosownie do okoliczności podejmie działania umożliwiające dalsze, przyszłe kontynuowanie postępowania.

Inną formą wstrzymania czynności egzekucyjnych jet zawieszenie postępowania na podstawie postanowienia wydanego przez sąd.

Zasadą postępowania egzekucyjnego jest to, że komornik sądowy nie bada zasadności tytułu wykonawczego, z którym zwrócił się do niego wierzyciel. W związku z tym wykazywanie więc przez dłużnika (jego małżonka) okoliczności, które mogłyby uzasadniać umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego, nie może odnieść skutku.

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych - przykłady 

Przykład 1. 

Czy mimo decyzji komornika można wnosić o prowadzenie czynności egzekucyjnych?

Tak. Komornik ma obowiązek dokonania wstrzymanych czynności i dalszego prowadzenia postępowania, jeżeli wierzyciel wyrazi taką wolę. W tym przypadku decyzja należy do wierzyciela.

Przykład 2. 

Co, jeżeli wierzyciel nie miał racji wnosząc o prowadzenie czynności egzekucyjnych?

W takiej sytuacji dłużnik może bronić się przed egzekucją, wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne. Dłużnikowi przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania od wierzyciela, jeżeli wskutek bezpodstawnego popierania egzekucji doznał szkody.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów